Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

North Sydney English College

2/1 James Place North Sydney NSW 2060 Australia ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / North Sydner English College (NSEC) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

ทางเลือกใหม่ของการเรียนออสเตรเลีย/เรียนไป-ผ่อนจ่ายไป กับสถาบันคุณภาพ

North Sydney English College

 

          North Sydney College (NSEC) เป็นสถาบันคุณภาพ+ค่าเรียนถูก! มีระบบผ่อนจ่ายเมื่อย้ายไปเรียนดิปโพลม่า

หลังจากนักเรียนจบคอร์สภาษาแล้วนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบัน William Business

School ได้โดยไม่ต้องแสดงผลไอเอล และนอกจากนี้ยังสามารถโอนเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย (CQU) *** ซึ่งเป็น

อีกทางเลือกสุดฮิตของสถาบัน เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

          นักเรียนสามารถย้ายไปเรียนต่อวิชาชีพที่ College ในเครือก็ได้ อาทิ Lloyds, Cambridge, Mercuryสถานที่

ตั้ง ของ North Sydney อยู่ใกล้สถานีรถไฟเดินทางสะดวกใกล้ตัวเมืองเพียง 3 สถานีเท่านั้น สภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศดี ไม่แออัดเกินไป เงียบสงบ

          North Sydney มีการเรียนการสอนที่ดีในราคาประหยัด เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นกันเองกับ

นักเรียนต่างชาติ จึงทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ที่มีประสิทธิภาพและภาพประสบการณ์ความทรงจำที่ดี

          North Sydney English College มีเจ้าหน้าคอยช่วยเหลือ แนะนำการหางานพิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อ

เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อสะดวก

ต่อนักเรียนทุกคน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้า (9.00-14.45) หรือภาคบ่าย (16.00 - 20.30)

ได้ตามอัธยาศัย โดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ

และประสบการณ์

เรียนต่อคอร์สดิบโพลมา  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาก

หลักสูตรที่เปิดสอน

-     General English       

-     English for IELTS Preparation                      

-     English for Academic Purposes

-     Certificate II in IT ( 4 Months)        

-     Diploma in IT (10 Months)  

-     Certificate III in Business (6 Months)

-     Certificate IV in Business ( 15 Months)                   

-     Diploma in Business (24 Months)

 

*** นักเรียนที่จบคอร์สภาษาจาก  North Sydney International College สามารถนำผลคะแนนการเรียนภาษา

โอนเข้าสู่การเรียน ระดับปริญญาตรีที่สถาบัน WILLIAM SCHOOL OF BUSINESS ได้โดยไม่ต้องแสดงผลไอเอล

ข้อดีของสถาบัน

     - เรียนภาษาระบบผ่อนจ่าย   

     - เรียนดิปโพลม่าระบบผ่อนจ่าย

     - โอนคะแนนเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ไม่ต้องมีผลไอเอล     

     - เข้าเรียนปริญญาตรีด้วยค่าเทอมราคาถูก เพียง $ 7,900

 

สมัครเรียนโดยตรงได้ที่ Freedom Study :: 086-3105939

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

     1. ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

     2. ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

     3. กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิก

โปรฯส่วนลดค่าเรียน

     4. หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

จากทางสถาบัน

     5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                                                                                

ขั้นตอนดำเนินการ

     1. สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน / ทรานสคริป /

พร้อมค่าสมัครเรียน                                                                                                                     

     2. หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียนภายใน 3 วันทำการ

และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า                                         

3. หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

4. หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูตออสเตรเลีย

นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วัน เพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

5. หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

6. หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่

สนามบิน                           

7. เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่าง

การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย                                                                                                               

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa