Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Strathfield College

Suite 704, Level 7 451 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / Strathfield College สมัครเรียนโทร. / 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

*** เรียนภาษา / เรียนดิปโพลม่า ราคาประหยัดใจกลางเมืองซีดนีย์ ***

          ฟรีดอม สตัดดี้ ขอแนะนำสถาบัน Strathfield College  ภาษาคุณภาพ ราคาประหยัดสุดๆ ตั้งอยู่

ใจกลางเมืองซีดนีย์ บนถนน Pitt Street ใกล้กับ Thai Town , China Town , สถานีรถไฟ Central Station

นักเรียนทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียน และนักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี

          Strathfield College มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 25 ประเทศที่ให้ความไว้วางใจเดินทางมาเรียน

ที่สถาบันแห่งนี้

          Strathfeild College เน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการให้คำปรึกษาและการบริการกับนักเรียน

ของสถาบันอย่างสุดความสามารถ อีกทั้งยังจัดหาหลักสูตรที่มีคุณภาพมาสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะ

พัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

Strathfield College เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS,

หลักสูตร Certificate และ Diploma ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว Strathfield College

มีบุคลากร คณาจารย์ผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้

นักเรียนของสถาบัน Strathfield College ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจริงๆ

 

 

หลักสูตรแนะนำ

General English

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนและการถูกออก แบบมาให้นักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งในแต่ละระดับจะเรียนเป็นเวลา 12 สัปดาห์และทุก 6 สัปดาห์มีการทดสอบ General English

มีด้วยกัน 5 ระดับ คือ

     ระดับ 1     Elementary English

     ระดับ 2     Pre-Intermediate English

     ระดับ 3     Intermediate English

     ระดับ 4     Upper Intermediate English

     ระดับ 5     Advanced English

          ระยะเวลาในการเรียน : 5 - 60 สัปดาห์ 

 

 

English for Academic of Purpose ( EAP)

          หลักสูตร EAP มี 3 ระดับ คือ EAP1, EAP2 และ EAP3 (แต่ละระดับแบ่งเป็นการเรียน 10 สัปดาห์)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนที่จะไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรวิชาชีพ Certificate หรือ

Diploma หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ดังนี้

          -     ทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

          -     การศึกษาคำศัพท์ที่กว้างขวางและทบทวนไวยากรณ์

          -     การศึกษาเชิงวิชาการและทักษะเช่นการคิดเชิงวิเคราะห์, การวิจัย, จดบันทึก, การ เขียนเรียงความ

                และงานนำเสนอ

 

IELTS Preparation

          IELTS หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงาน ที่ใช้

ภาษาอังกฤษในส่วนของการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย

เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่น ๆ อีกมากมาย

          การเรียน IELTS จะช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นการทำข้อสอบเทสเพื่อวจุดแข็งในการทำคะแนนและจุดอ่อนของคุณ

จะได้รับการวินิจฉัยที่จุดเริ่มต้นและ ตลอดหลักสูตรและข้อมูลนี้จะกำหนดหลักสูตรของการเรียนของคุณ ครูจะมุ่งเน้น

เฉพาะในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ได้คะแนนสอบที่ดีกว่า

          หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Strathfeild College นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรด้านวิชาชีพซึ่งมี

ระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 1 ปี และ 2 ปี ได้แก่

          -     Certificate III in Tourism

          -     Diploma of Tourism

          -     Cert IV Frontline Management

          -     Diploma of Management

          -     Certificate IV in Business Admin

          -     Diploma of Business Admin

          -     Certificate IV in Marketing

          -     Advanced Diploma of Marketing

          -     Diploma of Accounting

          -     Advanced Diploma of Accounting 

 

มหาวิทยาลัยที่มีสนธิสัญญาร่วมกันกับ Strathfield College, Sydney

          Strathfield College ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสถาบันชั้นนำของออสเตรเลียในการเทียบโอนหน่วยกิตของ

นักเรียน หรือสมัครเรียน ให้ เพื่อให้นักเรียนได้ประหยัดในการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่น

          -     The University of Newcastle

          -     University of New England,

          -     Central Queensland University,

          -     Deakin University,

          -     Grififth University,

          -     La Trobe University

          -     University of Wollongong

 

 

ข้อดีของ Strathfeild College

          # Strathfeild College ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต

          # Strathfeild College มีข้อตกลงในการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยกว่า 15 แห่งในออสเตรเลีย

          # ทีมอาจารย์ผู้สอน และ เจ้าหน้าที่ของเราเป็นมืออาชีพและ มีคุณภาพ รวมถึงมีความเข้าใจในวัฒธรรมของ

             นักเรียนในแต่ละชาติ

          # Strathfield College ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการฝึกงาน หรือ การทำงานพิเศษ

             หลังจากการเรียนกับหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ระหว่างการเรียนเพื่อช่วยฝึกนประสบการณ์และ

             ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

          # Strathfield College ได้จัดทัศนศึกษานอกพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียน

             ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนและมีความผ่อนคลาย

          # Strathfiel College มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนทางสายอาชีพให้นักเรียน

             เลือกได้อย่างหลากหลาย

          # บุคลากรของสถาบันมีความรู้และมีประสบการณ์ ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนักเรียน

             ตลอดทั้งหลักสูตร

 

หลักสูตรที่ Strathfield College เป็นไปตามมาตรฐานของ Australian Quality Train

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

     1. ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

     2. ชำระค่าสมัครเรียน

     3. กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิก

         โปรฯส่วนลดค่าเรียน                          

     4. กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

     5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa