Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Cambridge International College (CIC)

ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Adelaide, Perth, Melbourne / Cambridge International College (CIC) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่เพิร์ธ / ศึกษาต่อที่เพิร์ธ / เรียนภาษาที่เพิร์ธ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

ทำความรู้จักกับ Cambridge International College (CIC)

          CIC เป็นสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองในด้านคุณภาพการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน

โดยอาจารย์ผู้สอนที่จบด้านการสอนโดยตรง รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการสอนมานาน

และเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือทำงานในสาขาที่ทำการสอนโดยตรง

          CIC มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne, Adelaide และ Perth ในทุกๆ

วิทยาเขต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจสำคัญของเมือง การเดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชน

ในสถาบันยังประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์แลบ พร้อมฟรีอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักเรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน

หลักสูตรที่ CIC เปิดสอน

          1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

                -  หลักสูตรภาษาอังกฤษ Academic English

               -  หลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English

               -  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมสอบ Cambridge Exam Preparation

               -  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมสอบ IELTS Preparation

               -  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

          - หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอน TESOL Program

          2. หลักสูตร Certificate III ระยะเวลาเรียน 9 สัปดาห์

          3. หลักสูตร Certificate IV ระยะเวลาเรียน 24 - 26 สัปดาห์

          4. หลักสูตร Diploma ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์

          5. หลักสูตร Bachelor Degree ระยะเวลาเรียน 3 ปี

CIC มีสาขาวิชาที่เปิดสอน อาทิเช่น

          -  Marketing

          -  Automotive Mechanical Technology

          - Management

          -  Business

          - Aged Care

          -  Interactive Digital Media

          -  Hospitality

ด้านที่พัก CIC ได้จัดบริการสำหรับนักเรียนนานาชาติดังต่อไปนี้

          -  Homestay เป็นการพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

          -  CIC House เป็นหอพักสำหรับนักเรียน โดยเป็นการพักรวมกับนักเรียนต่างชาติ

ซึ่งมีเฉพาะวิทยาเขตเมืองเมลเบิร์น

สมัครเรียนโดยตรงได้ที่ Freedom Study :: 086-3105939 / 087-5518885

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจาก

              ได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน                              

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (COE) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4. หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกาย

              จากสถานทูตออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการ

              พิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5. หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6. หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อม

              เจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7. เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อม

              รับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศ ออสเตรเลีย

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa