Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Cambridge College International

ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / Cambridge College International สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อออสเตรเลีย Cambridge College International: Sydney

          Cambridge College International ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ใกล้กับร้านค้า สถานีรถไฟ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกต่างๆ มากมาย คอร์สของ Cambridge College International ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย

มีการช่วยเหลือในเรื่องภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติ เจ้าหน้าที่ของ Cambridge College International

มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้บรรยากาศการเรียนที่ Cambridge College International เต็มไปด้วยความ

สนุกสนานและอบอุ่น ในบรรยากาศของการเรียนอย่างจริงจัง 

เรียนต่อคอร์สดิบโพลมา ที่ Cambridge College International

     คอร์สเรียนต่อออสเตรเลีย : สำหรับนักเรียนที่ทำงาน หรือต้องการทำงานกับองค์กรของรัฐ องค์กรชุมชน

และหน่วยงานธุรกิจ โดยทำงานในหน้าที่ ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยสนับสนุนโครงการ ผู้จัดการองค์กรธุรกิจ

สำนักจัดหางาน หน่วยงานสำหรับเด็กและเยาวชน หรือผู้จัดการโครงการ นักเรียนจะได้เรียนและฝึกทักษะ

ในการวางแผนให้กับองค์กรเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ รวมถึง ทักษะการสื่อสาร

การประสานงาน ความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ให้คำแนะนำและฝึกสอน โดยต้องมีความรู้ด้านวีธีการหาข้อมูลสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการด้านความปลอดภัยด้วย

     ความก้าวหน้าในอาชีพ : เป็นที่ปรึกษา ผู้ประสานงานโครงการ และผู้บริหารในหน่วยงานบริการชุมชน

หรือเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สังคม ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน

          -  General English

          -  English for IELTS Preparation

          -  English for Academic Purposes

          -  Certificate II in IT ( 4 Months)

          -  Diploma in IT (10 Months)

          -  Certificate III in Business (6 Months)

          -  Certificate IV in Business ( 15 Months)

          -  Diploma in Business (24 Months)

นอกจากนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อกับ Cambridge College International (CIC)

ยังสามารถนำผลคะแนนการเรียนภาษาโอนเข้าสู่การเรียนต่อปริญญาตรีโดยสถาบัน

WILLIAM SCHOOL OF BUSINESS ได้โดยไม่ต้องแสดงผลไอเอล

 

ข้อดีของสถาบัน

          *  เรียนภาษาระบบผ่อนจ่าย

          *  เรียนดิปโพลม่าระบบผ่อนจ่าย

          *  โอนคะแนนเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ไม่ต้องมีผลไอเอล

          *  เข้าเรียนปริญญาตรีด้วยค่าเทอมราคาถูก เพียง $ 7,900

แผนที่ของสถาบัน Cambridge College International 

 

สมัครเรียนโดยตรงได้ที่ Freedom Study :: 086-3105939 /  087-5518885

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ                                                                

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                                                                                        

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียนภายใน 3 วันทำการ

               และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน                           

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย  พร้อมรับตัวอย่างการกรอก

               แบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa