Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

BAYSIDE INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE

55 Acland Street, St Kilda VIC 3182 ออสเตรเลีย โทรศัพท์: (03) 9534 8862

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / Bayside International English College สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อออสเตรเลีย เมล์เบิร์น

BAYSIDE INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE, MELBOURNE

          สถาบัน Bayside International English College ตั้งอยู่ในย่าน St. Kilda ซึ่งเป็นย่านที่มีความสวยงามและ

ใกล้กับหาด St. Kilda Beach สถาบัน Bayside College เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มาก จึงทำให้นักเรียนและครูผู้สอนทุกคน

มีความสนิทสนมกันมาก ทำให้มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและอบอุ่น สถาบัน Bayside College มีหลักสูตร

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนต่างชาติมายาวนานมาก จึงทำให้นักเรียนทุกคนที่มาเรียนกับ

Bayside College ต่างได้รับความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

ภายในโรงเรียนมี Internet WiFi ให้นักเรียนได้ใช้ฟรี และยังมีสวนเล็กๆ เพื่อให้นักเรียน และครูผู้สอนได้มีกิจกรรม

การเรียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างสนุกสนาน

 

ที่ตั้งสถาบัน Bayside College : 55 Acland Street, St. Kilda, Melbourne, Victoria, 3182  Australia

          จากที่ Bayside College นักเรียนสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองเมลเบิร์นโดยทางรถเมล์ หรือรถรางก็ได้

โดยนักเรียนสามารถเดินจาก Bayside ไปที่ป้ายรถเมล์เพียง 5 นาที และใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก็ถึงใจกลาง

เมืองเมลเบิร์น

หลักสูตรที่เปิดสอน

          1.  General English Program

          2.  IELTS Preparation Program

          3.  Part Time English Study

 

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน

Bayside International English College

 

สบายใจกับความปลอดภัยเมื่อเลือกเรียนกับ Bayside International English College

          -  ตั้งอยู่ย่าน St.Kilda ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ พักผ่อนของชาวเมล์เบิร์น เนื่องจากเป็นพื้นที่

             ติดริมชายหาดที่มีความสะอาด นับได้ว่าเป็นแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียน

             และผ่อนคลาย

          -  หลีกหนีความวุ่นวาย พลุกพล่านจากสังคมเมือง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับกับความรู้สึกของการเรียน

             ในต่างประเทศได้อย่างแท้จริง

          -  หลังจากเลิกเรียน หรือ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ได้

          -  การเดินทางได้ง่ายๆ ทั้งรถเมย์ หรือ รถแทรม

          -  อาคารเรียน สะอาด ปรับแต่งได้ทันสมัย ไม่แออัด และแน่นหนาเหมือนในเมือง โดยเฉพาะจำนวน

             นักเรียนไทยในสถาบันมีน้อยมาก เพียง 5%  จึงมั่นใจได้ว่ามาเรียนที่นี้แล้วได้พัฒนาทางภาษาอย่างเต็มที่

สมัครเรียนโดยตรงได้ที่ Freedom Study :: 086-3105939 /  087-5518885

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับ

               หนังสือตอบรับจากทางสถาบัน                              

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน             

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศ อสเตรเลีย

 

 

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa