Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Ozford College

OZFORD Level 2 / 123 Lonsdale Street Melbourne 3000 Australia

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / Ozford College สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

          Ozford College เป็นสถาบันที่ได้รับความสนใจมากสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการสัมผัสกับทางเลือก

ในการศึกษาที่หลากหลายโดยทางสถาบันยังได้มุ่งเน้นเปิดหลักสูตรในการสอน อาทิเช่น หลักสูตรทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรมัธยมปลายรวมไปถึงหลักสูตรสายวิชาชีพเพื่อการทำงาน (Diploma Program) รวมไปถึงการศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนโดย 3 วิทยาลัยได้แก่

          -  Ozford English Language Centre  / Ozford College และ  Ozford College of Business 

  

          บริเวณที่ตั้งของสถาบัน Ozford College  ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเมลเบิร์น ซึ่งง่ายต่อการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งมวลชน  สาธารณะ อีกทั้งยังใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถาบัน RMIT, the State Library,

Queen Victoria Shopping Complex และCarlton Gardens

          Ozford ได้มีการคัดสรรคณาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสูงมาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

และจัดห้องเรียน ให้มีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้บริการด้านจัดหาที่พัก

บริการรถรับส่งที่สนามบิน  และ จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการหางาน Job and Career Service ไว้คอย

บริการนักเรียน

อุ่นใจเมื่อเลือกเรียนกับ OZFORD!  เพราะมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแล

หลักสูตรที่เปิดสอน โดย Ozford English Language Centre

          -  General English

          -  Business English

          -  English for Academic Purpose (EAP)

          -  English for TESOL

          -  IELTS Preparation, Study Tour Programs

          -  English for Young learners

          -  Direct Entry Programs  หรือ University Pathway

          :: นักเรียนที่จบจาก Ozford Business College สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย

และวิทยาลัยดังต่อไปนี้ได้ Monash University, Victoria University, Griffith University, Central Queensland

University, William Angliss Institute of TAFEและ Holmesglen Institute of TAFE โดยระยะเวลาเรียนและ

หน่วยกิตที่โอนได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย     

หลักสูตรดิปโพลม่าที่เปิดสอน และได้รับความนิยม  อาทิเช่น

Certificate III  (3 months)

          -  Hospitality (Commercial / Patisseries 1 year)

          -  Hairdressing (1 year)

Certificate IV Courses (6 months)

          -  Business Management

          -  Financial Services (Accounting)

          -  IT(Network Management)

          -  Hospitality (Commercial Cookery 1.5 years)

          -  Hairdressing (1.5 years)

          -  TESOL (10 weeks)

Diploma Courses (1 year)

          -  Interpreting - Accounting

          -  Business Management

          -  IT (Network Engineering)/(Multimedia Integration)

          -  Hospitality Management (2 years)

          -  Hairdressing Salon Management (2 years)

Advanced Diploma Courses (2 years)

         -  Interpreting

         -  Accounting

         -  Business Management

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน

          5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                   

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

              ไปรับที่สนามบิน                            

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่างการ

               กรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอสเตรเลีย

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa