Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ABILITY EDUCTION

Level 4, 10 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australia (ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885)

Sydney , Australia , Oceania
Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / ABILITY EDUCATION สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อออสเตรเลีย กับสถาบัน ABILITY EDUCTION (คุณภาพดี คนไทยน้อย ราคาประหยัด)

Ability Sydney Campus / Ability Melbourne Campus

          Ability Education ได้เข้าร่วมกับ MEGT (สถาบันเอกชนด้านวิชาชีพและให้บริการด้านการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุด

ในออสเตรเลีย) ในเดือน ก.ย. 2009 ผนึกกำลังความเข้มแข็งและความสำเร็จของทั้งสองสถาบันเข้าด้วยกัน

มีโปรแกรมช่วยเหลือนักเรียนในการหางานพิเศษ ทั้งโดยการให้ข้อมูลฟรีในรูปแบบการสัมมนา และการเสียค่าบริการ

ให้แก่หน่วยงานจัดหางานที่มีความถนัดโดยเฉพาะ

          นอกจากนี้ Ability ยังเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ด้วยหลักสูตร

ที่หลากหลาย และวิธีการสอนที่มีการปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ระดับความรู้อยู่ตลอดเวลา บวกกับการมุ่งเน้นให้

นักเรียนได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนของ Ability ทุกคน

มีความกล้าในการสนทนา (พูด ฟัง อ่าน เขียน) และใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนต่อ การทำงาน หรือ

เสริมความรู้โดยทั่วไป

          นอกจากคุณภาพที่ได้ถูกรับรองจากหน่วยงานทรงคุณวุฒิ  เช่น NEAS (Australia’s National English

Language Teaching Association Scheme), ACPET (The Australian Council for Private Education

and Training) และ English Australia นักเรียนยังสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ ของทีมงานผู้สอนจาก

Ability Education ตลอดจนความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นเหตุผล ที่ทำให้ Ability ได้รับขนานามว่า

“เป็นสถาบันสอนภาษาที่ใส่ใจในการสอนดีที่สุด”

 

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับ Ability

          -  Ability มีแคมปัสให้เลือกเรียนสามแห่งในสองเมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น

          -  Ability ได้รับคุณวุฒิบัตรรับรองด้านการสอน (CELTA / TESOL)  

          -  Ability ได้จัดให้มีครูผู้สอนที่มีเทคนิค และวิธีการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอื่น โดยได้อ้างอิงหลักการที่

             ถูกต้องเหมาะสม และมีความทันสมัยจากสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

          -  Ability มีสถานที่ตั้งสะดวกสบาย อยู่ใจกลางเมืองทั้งแคมปัสในซีดนีย์  (Sydney – ใกล้ Central Station

             และ แคมปัสในเมืองเมล์เบิร์น  (Hyde Park, Melbourne – CBD)

          -  Ability ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความผ่อนคลาย

             ในการใช้ชีวิต ในออสเตรเลีย

                      

หลักสูตรที่เปิดสอน และได้รับความนิยมจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง

          -  General English

          -  Business English

          -  English for Academic Purposes (EAP)

          -  IELTS Preparation

          -  Cambridge Course

          -  High School Preparation (HSP)

          -  Primary School Preparation (PSP)

          -  Study Tours

          -  Diploma Course

          ฟรีดอม สตัดดี้ ได้จัดทำแพ็คเก็จคอร์สการเรียนที่น่าสนใจไว้ให้กับนักเรียนไทยที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษา

และการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร เพื่อการทำงาน

(ผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 086-3105939 / 087-5518885)

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือ

               ตอบรับจากทางสถาบัน                              

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                   

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียนภายใน 3

               วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน                           

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่างการ

               กรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย             

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa