Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Barkley International College

ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / Berkley International College สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

 

เรียนสบายๆ ไม่เคร่งเครียด, ค่าเรียนถูก

          ฟรีดอม สตัดดี้ ขอแนะนำคอร์สเรียนราคาถูก คุณภาพดี ให้กับน้องๆ คนไทยที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษกับ

ทางสถาบัน Barkley International College

          บริเวณที่ตั้งของสถาบัน Barkley International College ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเมลเบิร์น ซึ่งง่าย

ต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน  สาธารณะ  อีกทั้งยังใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถาบัน RMIT,

The State Library, Queen Victoria Shopping Complex และ Carlton Gardens

          Barkley International College ได้มีการคัดสรรคณาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสูงมาให้การดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และจัดห้องเรียน ให้มีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

          รวมไปถึงการให้บริการด้านจัดหาที่พัก บริการรถรับส่งที่สนามบิน  และ จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้าน

การหางาน Job and Career Service ไว้คอยบริการนักเรียน

          หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Barkley International College เป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร

โดยใน 1 หลักสูตรจะใช้ระยะเวลาเรียน 26 สัปดาห์ (หรือประมาณ 6 เดือน) ซึ่งจะมีสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต้น

ไปจนถึงภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ Barkly International College

          ค่าเรียนถูกทั้ง คอร์สภาษาอังกฤษ (26 สัปดาห์ 3,500 AUD) และ คอร์สวิชาชีพ ที่เรียนอยู่ใน Melbourne City

ใกล้ไปซะทุกอย่าง เดินทางไปทำงาน และกลับที่พักสะดวก ทั้งคอร์สภาษา และ วิชาชีพ ใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์

ทั้งการสอน และวิชาชีพการเรียนโดยเฉพาะ Automotive เน้นปฏิบัติ และมี Work Shop ที่มาตรฐานคนไทยน้อย

สามารถปรับภาษาได้อย่างเต็มที่! มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถาบันฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการหางานพิเศษ

และแนะนำข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

 

* เรียนภาษาผ่านเกณฑ์เร็วกว่ากำหนดที่สมัครไว้ สามารถย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่นๆ แทนได้

* จบคอร์สเรียนภาษา นำคะแนนโอนเข้าสู่การเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องสอบไอเอล

 

คอร์สภาษาที่เปิดสอน

          -  Certificate I in ESL (Access) ระยะเวลา 26 สัปดาห์

          -  Certificate II in ESL (Access) ระยะเวลา 26 สัปดาห์

          -  Certificate III in ESL (Further Study) ระยะเวลา 26 สัปดาห์

          -  Certificate IV in ESL (Further Study) ระยะเวลา 26 สัปดาห์

 

ดิปโพลม่า ราคาผ่อนจ่ายสุดฮิตของ Barkly

          -  Certificate III in Automotive Mechanical Technology

          -  Certificate IV in Business

          -  Diploma of Business

          -  Certificate IV in Marketing

          -  Diploma of Marketing

          -  Advanced Diploma of Management

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน                              

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (COE) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจาก

               สถานทูตออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่า

               สะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

   

 

 

 

 

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa