Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

KINGSWAY INSTITUTE

ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / Kingsway Institute สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

KINGWAY INSTITUTE Sydney Campus

          Kingway Institute เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ด้วยหลักสูตรที่

หลากหลาย และวิธีการสอนที่มีการปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ระดับความรู้อยู่ตลอดเวลา บวกกับการมุ่งเน้นให้นักเรียน

ได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนของ Kingway Institute ทุกคนมี

ความกล้าในการสนทนา (พูด ฟัง อ่าน เขียน) และใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนต่อ การทำงาน หรือเสริมความ

รู้โดยทั่วไป 

          นอกจากคุณภาพที่ได้ถูกรับรองจากหน่วยงานทรงคุณวุฒิ  เช่น NEAS (Australia’s National English

Language Teaching Association Scheme), ACPET (The Australian Council for Private Education and

Training) และ English Australia นักเรียนยังสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ ของทีมงานผู้สอนจาก Kingways

Institute ตลอดจนความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นเหตุผล ที่ทำให้ Kingways Institute ได้รับขนานามว่า

“เป็นสถาบันสอนภาษาที่ใส่ใจในการสอนดีที่สุด”

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับ Kingsways Institute

          -  Kingsway  มีเปิดสอนทั้งคอร์สภาษาอังกฤษ และ คอร์สประกาศนีย์บัตร (Certificate / Diploma)

          -  Kingsway  ได้รับคุณวุฒิบัตรรับรองด้านการสอน และ มีมหาวิทยาลัยรองรับสำหรับนักเรียนที่ต้องการ

             โอนสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี และ ป.โท) โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Wollongong

             University

          -  Kingsway ได้จัดให้มีครูผู้สอนที่มีเทคนิค และวิธีการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอื่น โดยได้อ้างอิง

             หลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความทันสมัยจากสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

          -  Kingsway  มีสถานที่ตั้งสะดวกสบาย อยู่ใจกลางเมืองทั้งแคมปัสในซีดนีย์  (Sydney – ใกล้ Central

             Station

          -  Kingsway ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความอุ่นใจ และ

             ความผ่อนคลายในการใช้ชีวิต ในออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน และได้รับความนิยมจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง

          -  General English

          -  Business English

          -  English for Academic Purposes (EAP)

          -  IELTS Preparation

          -  Cambridge Course

          -  High School Preparation (HSP)

          -  Primary School Preparation (PSP)

          -  Study Tours

          -  Diploma Course

 

KINGWAY DIRECT ENTRY

          -  UNIVERSITY OF WOLLONGONG

          -  VICTORIA UNIVERSITY SYDNEY CAMPUS

          -  KING’S OWN INSTITUTE

          -  AIH HIGHER EDUCATION

          -  TAFE NSW

          -  SCBIT Sydney College

          -  WINDSOR INSTITUTE

          -  IBN COLLEGE

          -  KENT INSTITUTE

          ฟรีดอม สตัดดี้ ได้จัดทำแพ็คเก็จคอร์สการเรียนที่น่าสนใจไว้ให้กับนักเรียนไทยที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษา

และการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร เพื่อการทำงาน

(ผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 086-3105939 / 087-5518885)

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับ

               หนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน                                  

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียนภายใน3 วันทำการ

               และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า                                         

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน                           

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่างการกรอกแ1บบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย                                                                                                              

สมัครเรียนได้ที่ตัวแทนโดยตรง Tel : 087-5518885 , 086-3105939

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa