Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ILSC - Brisbane

1/232 Adelaide Street, Brisbane QLD 4000

Brisbane , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Brisbane / ILSC สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ับริสเบน / ศึกษาต่อที่บริสเบน / เรียนภาษาที่บริสเบน / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

Freedom Study ร่วมกับ ILSC, Brisbane

เสนอโปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ! และ แนะนำการจัดหางานพิเศษระหว่างการเรียน

          ILSC – Brisbane เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 20 ปี มีหลักสูตรหลากหลาย

ให้คุณเลือกเรียนได้ตามระดับภาษา, ความสนใจ และเป้าหมายของคุณ โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะเปิดสอนทุกๆ

4 สัปดาห์ ในตอนท้ายของเทอมจะมีการประเมินผลโดยครูผู้สอน และครูผู้สอนจะ ช่วยแนะนำนักเรียนในการเลือก

วิชาเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนสำหรับเทอมต่อไป หลักสูตรของ ILSC ที่ออสเตรเลีย มีการเรียน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถลงเรียนเพิ่มขึ้นได้ถึง 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตารางเรียนขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณเลือก

และระดับภาษาของคุณ

 

  

 

ด้วยทำเลของเมืองที่มีแม่น้ำบริสเบนไหลผ่านตัวเมือง ทำให้ตัวเมืองบริสเบนมีทัศนียภาพที่สวยงาม และมี

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มากมายเช่น สวนสาธารณะ, ลานกิจกรรม, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, ห้างสรรพสินค้า,

ร้านอาหารและไนท์คลับ รวมทั้งชายหาดที่มี ชื่อเสียง เช่น The Gold Coast และ The Sunshine Coast

ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมือง Brisbane 

 

   

 

ILSC มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายตามความสนใจและระดับภาษาของนักเรียน

General English

          การเรียนจะเน้น การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนและปรับปรุงการใช้งานของไวยากรณ์สำหรับ

ความ สำเร็จทางด้านวิชาการ พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งเน้นหลักในการพูดและการฟัง

มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันทั้งจริง และบทบาทที่เล่นในสถานการณ์

สร้างคำศัพท์ของคุณ พัฒนาทักษะการฟัง เพิ่มความถูกต้อง เรียนรู้การแสดงออกและคำสำนวนปัจจุบัน ฝึกพูด

หลักสูตรยังรวมถึงองค์ประกอบของการอ่านและการเขียน สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามความชอบ

ในช่วงบ่ายได้ 90 นาที

 

  

 

Intensive English

          หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมในจุดที่อ่อนผ่านทางเลือก ของวิชาเลือก เพื่อให้ไป

ถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้นเวลาจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและ

การเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อ ฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือก

ก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ ตามความสนใจ

 

สอบถามโปรโมชั่น โทร 086-310-5939

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa