Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Holmes Institute

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / Holmes Institute สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเปิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนภาษาสถาบันคุณภาพโดย Holmes Institute, MELBOURNE CAMPUS

 

          Holmes Institute เริ่มก่อตั้งในปีค.ศ.1963 โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนแห่งแรกที่เมืองเมลเบิร์น

ประเทศออสเตรเลีย และ ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตเพิ่ม โดยเลือกเปิดสอนวิทยาเขตที่ 2 ในเมืองบริสเบน

และในเมืองซิดนีย์ , เมืองโกลดโคส์ท รวมถึงเมืองแครนส์ ตามลำดับ  ซึ่งนับได้ว่า Holmes Institute 

มีการเติบโตต่อเนื่องเป็นลำดับ และได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากของนักเรียนจากหลายๆ ชาติ

          Holmes Institute ได้เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมุ่งเน้นหลักสูตร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) และ ยังได้พัฒนาเพื่อเพิ่มหลักสูตร

การเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา Diploma Program ต่อมา ทางสถาบันได้รองรับการเรียนในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นว่าเมื่อนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาไป

สามารถนำไปประกอบการทำงานได้ นอกจากนี้สถาบัน Holmes Institute ยังได้รับการยอมรับกระทรวงการศึกษา

แห่งออสเตรเลีย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานกฎกระทรวง

 

วิทยาเขตต่างๆ ของสถาบัน Holmes Institute

          -  วิทยาเขตเมลเบิร์น (Melbourne Campus)

          -  วิทยาเขตซิดนีย์ (Sydney Campus)

          -  วิทยาเขตบริสเบน (Brisbane Campus)

          -  วิทยาเขตโกลด์โคสต์ (Gold Coast Campus)

          -  วิทยาเขตแครนส์ (Cairns Campus)

 

Holmes Institute เปิดสอนหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1.  English Language Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *** ได้รับความนิยมมาก

          -  Intensive General English Course of Elite English Course (ภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น)

          -  EAP or English for Academic Purpose (ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ)

          -  IELTS Plus Programs (หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS)

          -  English Plus Programs (เพื่อการเรียนต่อในสายวิชาชีพ)

          -  Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

          -  Cambridge (Cambridge Examination Preparation) (หลักสูตรเตรียมสอบ)

          -  English and Diving (ภาษาอังกฤษกับการดำน้ำ)

          -  CELTA (หลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ)

          -  Study Tours (ภาษาอังกฤษและทัศนะศึกษา)

 

2.  Advance Diploma / Diploma Programs (หลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรอนุปริญญา)

          -  Management (การจัดการและการบริหาร)

          -  Marketing (การตลาด)

          -  International Trade (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

          -  Business Administration (บริหารธุรกิจ) 

          -  Travel and Tourism (การท่องเที่ยว)

          -  Accounting (บัญชี)

          -  Information Technology (เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร)

          -  Hotel Management / Hospitality (การโรงแรม การบริหารฝ่ายปฏิบัติการ)

          -  Hotel Management / Hospitality    Commercial Cookery (การโรงแรม)

 

3.  Undergraduate Programs (หลักสูตรปริญญาตรี)

          -  Bachelor of Information Technology (ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

          -  Bachelor of Business (ปริญญาตรีด้านธุรกิจ)

          -  The Bachelor of Professional Accounting (ปริญญาตรีด้านบัญชี)

 

4.  Master of Business (หลักสูตรปริญญาโท)

          -  Master of Business (หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ)

          -  Master on Inter Business (หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ)

 

 

Holmes Institute มีความพิเศษ และแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ อาทิเช่น

          -  Holmes มีเจ้าหน้าที่คนไทย คอยให้คำแนะนำในเมล์เบิร์นแคมปัส และคอยให้คำแนะนำด้านการเรียนต่อ

          -  Holmes ทุกแคมปัสตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางได้สะดวกสบาย เดินทางได้ทั้งทางรถไฟและรถประจำทาง

          -  Holmes จัดเจ้าหน้าไว้คอยให้บริการไปรับ-ส่งนักเรียนที่สนามบิน

          -  Holmes จัดห้องเรียนที่ใหญ่ สะอาด พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยครบครัน

          -  Holmes จัดหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพ และหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนต่อในอนาคต

          -  Holmes เปิดสอนหลักสูตรเร่งรัดในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับ

             นักเรียนที่ต้องการประหยัดเวลา – ค่าใช้จ่ายด้านการเรียน

          -  Holmes ได้รับการรับรองจากNEAS Australia, Study in Australia, English Australia Member College, Cambridge ESOL

          ฟรีดอม สตัดดี้ ได้จัดทำแพ็คเก็จคอร์สการเรียนที่น่าสนใจไว้ให้กับนักเรียนไทยที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษา และการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร เพื่อการทำงาน

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป) 

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน                              

          5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน     

ขั้นตอนดำเนินการ      

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียนภายใน 3 วันทำการ

               และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน                           

          7. เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่างการ

               กรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa