Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Milner International College

379 Hay Street, Perth WA 6000 (ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885)

Perth , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Perth / Milner International College สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเพิร์ธ / ศึกษาต่อที่เพิร์ธ / เรียนภาษาที่เพิร์ธ / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อออสเตรเลีย / ศึกษาต่อต่างประเทศ / เรียนภาษาที่เมืองเพิร์ธ

กับสถาบัน Milner International College

 

          Milner International College จัดตั้งขึ้นในปี 1984 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELICOS)  ตั้งอยู่เลขที่

379 Hay Street, Perth WA 6000 นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองเพิร์ธ ซึ่งเป็นแหล่งที่นักเรียนสะดวกต่อการเดินทางมาก

ทั้งทางรถเมย์ และรถไฟจากตัวสถาบันไปยังแหล่งช็อปปิ้งที่ Hay St. Mall เพียง 5 นาที และไปยังแม่น้ำแม่น้ำสวอน

เพียง 2นาทีโดยการเดิน

 

 

          Milner International College มีเปิดสถาบันในเครือซึ่งเป็นที่รองรับสำหรับทางเลือกของนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาจาก Milner สามารถเข้าเรียนต่อโดยตรงที่ Sterling College ในหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ

การจัดการ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยว นักเรียนจาก Sterling College เป็นที่ยอมรับ

จากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย นอกจากนี้ Milner International College ยังมีโรงเรียนในเครือที่ Wimbledon

ประเทศอังกฤษ

 

หลักสูตรการเรียนที่เปิดสอน

          Milner International College เปิดสอนหลักสูตร 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          ตารางการเข้าเรียนตั้งแต่เวลา 8.45 – 15.00 น.

          ทางสถาบันให้ความสำคัญต่อคอร์สการสนทนา และการออกเสียงเป็นอย่างมาก จึงมีการเปิดสอนเพิ่มให้

นักเรียนได้อีก 2 ครั้งต่อสัปดาห์

          *  ทุกหลักสูตรเริ่มเรียนทุกวันจันทร์ ต้องเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป

          Milner International College เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

(Intensive / General English) โดยมีระดับภาษาอังกฤษ คือ

          -  Beginners

          -  Foundation

          -  Pre-Elementary

          -  Elementary

          -  Pre-Intermediate

          -  Intermediate

          -  Post-Intermediate

          -  Upper-Intermediate

          -  Pre-Advanced and Advance

          รวมถึงคอร์ส IELTS และ English for Academic Purpose (EAP)

          ในวันแรกของการรายงานตัว นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

(Placement Test) เพื่อให้นักเรียนได้เข้าคลาสการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่ง Milner College

ให้ความใส่ใจในขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับ Milner International College, Perth

          *  Milner International College มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย และเมื่อเรียนจบจากสถาบันนี้แล้ว

          สามารถนำไปประกอบการทำงาน หรือเรียนต่อได้จริง

          *  Milner International College ได้รับคุณวุฒิบัตรรับรองด้านการสอน (CELTA / TESOL)  

          *  Milner International College ได้จัดให้มีครูผู้สอนที่มีเทคนิค และวิธีการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอื่น

             โดยได้อ้างอิงหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความทันสมัยจากสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

          *  Milner International College มีสถานที่ตั้งสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองเพิร์ธ อีกทั้งยังเปิด

             สถาบันในเครือภายใต้ชื่อ Sterling College

          *  Milner International College ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

             เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความผ่อนคลายในการใช้ชีวิต ในออสเตรเลีย

ฟรีดอม สตัดดี้ ได้จัดทำแพ็คเก็จคอร์สการเรียนที่น่าสนใจไว้ให้กับนักเรียนไทย

ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษา และการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร เพื่อการทำงาน

(ผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 086-3105939 / 087-5518885)

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course

               บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วัน

               หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน                              

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                    

                                                                                                                                    ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า                                         

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน                           

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa