VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

International Academy of English (IAE) in LAS VEGAS EAST - SUNSET

Nevada , United States , North America

เรียนภาษาที่ Las Vegas / International Academy of English (IAE) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัลาสเวกัส / ศึกษาต่อที่ลาสเวกัส / เรียนภาษาที่ลาสเวกัส / เรียนต่อที่เนวาด้า / ศึกษาต่อที่เนวาด้า / เรียนภาษาที่เนวาด้า / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

International  Academy  of English (IAE) in LAS VEGAS EAST - SUNSET

 

 

โรงเรียนสอนภาษา International  Academy  of English (IAE) in LAS VEGAS EAST - SUNSET

ตั้งอยู่บนอาคารเลขที่ 6400 S. Eastern Avenue, Suite 18, Las Vegas, NV  89119

 

          International  Academy  of English (IAE) in ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี 1999 โดยมุ่งเน้นการสอน

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ELS) โดย International  Academy  of English (IAE) in LAS VEGAS EAST - SUNSET

ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาชื่อเสียงที่แข็งแกร่งทั่วโลกโดยได้มีการพัฒนา / ฝึกอบรมคุณภาพครู-อาจารย์

รวมถึงสื่อการเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดี

 

          นอกจากนี้ International  Academy  of English (IAE) in LAS VEGAS EAST - SUNSET  ยังได้เตรียม

ความพร้อมทางวิชาการที่คุ้มค่าให้กับนักเรียน

 

          International  Academy  of English (IAE)  เปิดสอน 3 แคมปัส เพื่อรองรับนักเรียนที่มาจากนานาชาติ ดังนี้

•  International  Academy  of English (IAE) in LAS VEGAS (โรงเรียนสอนภาษาไอเออี วิทยาเขตลาสเวกัส)

          -  LAS VEGAS EAST - SUNSET  CAMPUS

          -  LAS VEGAS WEST - SAHARA CAMPUS

•  International  Academy  of English (IAE) in SAN DIEGO  (โรงเรียนสอนภาษาไอเออี วิทยาเขตซานดิเอโก้)

          IAE เป็นโรงเรียนภาษานานาชาติที่ให้การฝึกอบรมภาษาที่มีคุณภาพกับนักเรียนจากทั่วโลก นอกจากนี้ IAE

ยังได้รับการรับรองสถาบันภาษา จาก

          -  ACCET, The Accrediting Council for Continuing Education and Training.

          -  AAIEP (American Association of Intensive English Programs) สภารับรองสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง

และการฝึกอบรม ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการศึกษาประกาศนียบัตร DC และเป็นสมาชิกของ

ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด),

          -  TESOL (ครูภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดภาษาอื่น),

          -  WATESOL (วอชิงตันพื้นที่ของครูภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดภาษาอื่น),

          -  NFASA (สมาคมการศึกษานานาชาติ) และ ACTFL (อเมริกันสภาการสอนภาษาต่างประเทศ.)

ทำไมต้องเลือกเรียนกับสถาบัน International Academy of English (IAE)

          -  ค่าเรียนถูกม๊าก!

          -  คนไทยน้อย

          -  สถาบันมีคุณภาพ

          -  ระบบการสอนดีมีมาตราฐาน

 

 

          นอกจากนี้ IAE ได้ร่วมกับ Southern States University ซึ่งมีมหาวิทยาลัยใน La Jolla และ New Port Beach

, California มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อโอนเข้าสู่การเรียนระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ (BBA) และปริญญา

โทบริหารธุรกิจ (MBA)

** คนไทยน้อย / ค่าเรียนถูก / สถาบันมีคุณภาพ / เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการไปเมืองเล็กและเน้นพัฒนาภาษา

 

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

          -  Intensive English (มีสอนทั้งหมด 8 Levels) หลักสูตรเร่งรัด ภาษาอังกฤษ

                    •  เป็นการเรียนแบบ 18 ชั่วโมงสัปดาห์

                    •  เริ่มเรียนได้ทุกๆ วันจันทร์

                    •  มุ่งเน้นการฟัง / การพูด / การอ่าน / การเขียน และ ไวยากรณ์ได้รับการสอนในแต่ละระดับ

                    •  วิชาเลือกเสรีรวมทั้ง: สำนวนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเหตุการณ์ปัจจุบันคำศัพท์หรือการสนทนา

 

          -  TOEFL Preparation เตรียมสอบ TOEFL

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทดสอบการตรวจสอบ TOEFL. คะแนน TOEFL

เป็นที่รู้จักกันในระดับนานาชาติในโลก ที่พูดภาษาอังกฤษและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนในวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย

 

          -  American Culture ฯลฯ 

          ภาษาอังกฤษวิชาชีพ หลักสูตรทักษะการประมาณค่า หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ที่จำเป็นในการแข่งขันในโลกของนักวิชาการและธุรกิจ โดยในหลักสูตรการเรียนจะช่วยให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะด้าน

การฟัง / พูด / อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้น้องๆ ได้เรียนรู้

วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกัน

 

Freedom Study ยังได้จัด แพ็คเก็จค่าเรียน

ในราคาย่อมเยาว์ มากด้วยคุณภาพเกินคุ้ม!

 

แนะนำพิเศษ!

          -  สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาสถาบันคุณภาพดีๆ ราคาถูกๆ

          -  น้องๆ ที่ต้องการปรับพื้นฐานทางก่อนการสอบโทเฟิล หรือ ก่อนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

          -  น้องๆ ที่อยากท่องเที่ยวอเมริกา

 

เอกสารการสมัคร

          1.  พาสปอร์ตเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          2.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

          4.  ทราสคริป+ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          5.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วฉากหลังขาวจำนวน 2 รูป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญา จนถึงระดับปริญญาตรี หรือโท

          2.  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

          3.  กรณีมีผลภาษาอังกฤษ เช่น ไอเอล 4.5 / โทเฟิล 500 / โทอิค 550 กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยค่ะ

          4.  ค่ามัดจำคอร์สเรียน 10,000 บาท (จะได้รับคืนหลังจากวีซ่าผ่าน หรือ ก่อนวันเดินทาง 3 วัน)

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa