Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Imperial College Australia, Brisbane ( ICA)

Brisbane , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Brisbane / Imperial College Australia (ICA) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อที่บริสเบน / ศึกษาต่อที่บริสเบน / เรียนภาษาที่บริสเบน / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

Imperial College Australia, Brisbane ( ICA)

 

เกี่ยวกับสถาบัน Imperial College Australia, Brisbane (ICA)

          Freedom Study (ฟรีดอม สตัดดี้) ร่วมกับ สถาบัน Imperial College Australia (ICA) อิมพีเรียลคอลเลจ

ออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาคุณภาพ! ค่าเรียนถูก!

          ICA มุ่งเน้นให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาโดยได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนครอบคลุม

ตั้งแต่ หลักสูตรทางภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรสายวิชาชีพ (Certificate / Diploma)

          หลักสูตรที่เปิดสอนถูกออกแบบมาเพื่อให้การฝึกอบรมสำหรับความสำเร็จในอาชีพการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นมืออาชีพ การเลือกเรียนกับสถาบัน Imperial College Australia (ICA) จะช่วยให้นักเรียนมีความสำเร็จในด้าน

การจ้างงานและ / หรือศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรให้ทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัย

          นอกจากนี้ นักเรียนที่เลือกเรียนกับ Imperial College Australia (ICA) ยังสามารถแบ่งเวลาครึ่งวันสำหรับ

การทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ – ฝึกทักษะการใช้ภาษาระหว่างการเป็นนักเรียนได้ตาม

กฏหมายของออสเตรเลีย

 

 

          Imperial College Australia (ICA) เป็นสถาบันที่มีองค์กรการฝึกอบรมสมัครสมาชิก (RTO) ซึ่งได้รับการรับรอง

ผ่านกรมสามัญศึกษาฝึกอบรม และศิลปะแห่งออสเตรเลีย (DETA) เพื่อรับรองคุณสมบัติให้สถาบันมีคุณภาพมาตราฐาน

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศภายใต้กฏหมายแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย (AQTF)

 

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

          -  General English                                                   

          -  Business English

          -  IELTS Preparation, Study Tour Programs

 

Certificate / Diploma / Advanced Diploma Courses

          -  Accounting

          -  Business Management

          -  IT (Network Engineering)/(Multimedia Integration)

 

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนสถาบัน Imperial College Australia (ICA)

          -  เพราะ ICA ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบนเป็นแหล่งช็อปปิ้ง และศูนย์รวมธุรกิจที่สำคัญของเมือง

          -  เมืองบริเบนเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสอนภาษา,

              สถาบันอาชีวศึกษาและ มหาวิทยาลัย ฯลฯ

          -  บริสเบนยังคงความสวยงามของเมือง และ วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน

             อย่างมากมาย

          -  เป็นเมืองที่มีความสะอาด / เป็นระเบียบ และ น่าอยู่มาก ระบบการขนส่งโดยรถเมย์ / รถไฟ และเรือเฟอร์รี่

             อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย

          -  มีสภาพอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย ไม่ร้อน และไม่หนาวจนเกินไป

          -  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายบริสเบนเป็นประตูเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายของ

             รัฐควีนส์แลนด์ ได้แก่ The Great Barrier Reef และ Fraser Island

          -  ค่าครองชีพ ต่ำกว่าที่ซิดนีย์ และเมล์เบิร์น(ค่าที่พัก, ค่าเดินทางและ ค่ากินอยู่ต่างๆ )

 *** อุ่นใจเมื่อเลือกเรียนกับ ICA เพราะมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแล ***

 

แผนที่ของสถาบัน Imperial College, Brisbane (ICA)

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษโดย Freedom Study

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับ

               หนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า                                         

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa