Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ACADEMIA COLLEGE

4/152 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / ACADEMIA สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่ออออสเตรเลีย / ศึกษาต่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่อออสเตรเลีย / เรียนต่อที่เมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

          Academia เริ่มตั้งขึ้นและมีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา เมื่อปี 2005

          Academia สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางของเมลเบิร์น นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาที่ Academia

เนื่องจาก ในแต่ละห้องเรียนของสถาบันจะมีการจัดสรรให้มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเพื่อการผสมผสานที่สมดุล

ของสัญชาติในแต่ละชั้นเรียนได้อย่างสมดุลและลงตัว  

          นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนชาติอื่นๆ ร่วมไปถึงบรรยากาศ

ภายในโรงเรียนที่มีความเป็นกันเอง อบอุ่น และ ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

นักเรียนสามารถพูดคุย สอบถาม และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนที่กำลังศึกษาด้านสาขาอาชีพ

***** ค่าเรียนถูก! มีคอร์สวิชาชีพให้เลือกหลากหลาย! ได้วีซ่ายาวถึง 2 ปี! *****

 

          1.  หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ อาทิเช่น

 • General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
   
 • Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
   
 • IELTS preparation (การเตรียมสอบ IELTS )
   
 • English for Academic Purpose

 

          2.  หลักสูตรสายวิชาชีพ (HOT !! มาก)

          #  หลักสูตร ประกาศนีย์บัตร  CERTIFICATE

          #  หลักสูตรอนุปริญญาบัตรวิชาชีพ DIPLOMAS

          #  หลักสูตรอนุปริญญาบัตรวิชาชีพขั้นสูง ADVANCED DIPLOMAS

 

 

Academia เป็นหนึ่งในสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก 20 สถาบันที่สอนภาษาอังกฤษรวมถึง

          ●  Academia

          ● Chisholm Institute of TAFE

          ● Deakin University English Language Institute

          ● Hawthorn English Language Centre

          ● La Trobe Melbourne

          ● Melbourne Language Centre

          ● Monash University English Language Centre

          ● RMIT English Worldwide

          ● Swinburne College

          ● Victoria University English Language Institute

 

สอบถามค่าเรียนได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

สบายใจกับความปลอดภัยเมื่อเลือกเรียนกับ Academia College - Melbourne

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจาก

               ได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2. หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียนภายใน 3 วันทำการ

               และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

 

Our Services

 • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
 • โทรศัพท์
 • Work@travel
 • Email
 • เวลาทำการ
 • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

 • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
 • hotcourses
 • Mondial Assistance
 • bupa