Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Performance Education

Level 2,277 Flinders Lane Melbourne VIC 3000

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney, Melbourne / Performance Education สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อออสเตรเลีย / ศึกษาต่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อที่ซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่เมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

 

เรียนภาษา พร้อม รับสิทธิการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำกว่า 500แห่งในออสเตรเลีย!

          Performance English และ Eurocentres  ร่วมกับ Freedom Study ขอนำเสนอหลักสูตรการเรียนภาษา

พร้อมโอกาสการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างโอกาส และประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน

ทำความรู้จักกับสถาบัน

          Performance English และ Eurocentres  เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมายาวนานในการเปิดสอนภาษาอังกฤษ

มายาวนานกว่า 20 ปี สถาบันให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ และผู้ที่ต้องการพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจัดกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และ การเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้นักเรียนได้

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และรวมถึงผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาในการทำงาน หรือ

ท่องเที่ยว

          ด้วยประสบการการสอนภาษาอังกฤษที่แพร่หลาย ทำให้ Performance English ได้รับความนิยมมากที่สุด

สำหรับนักเรียนจากทวีปยุโรป และรวมถึง ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ตามลำดับ

 

** ปัจจุบัน Performance English มีวิทยาเขตที่เปิดสอน 2 แห่งในออสเตรเลีย**

          -  Performance English MELBOURNE CAMPUS *HOT! นิยมมาก คนไทยน้อย

          -  Performance English SYDNEY CAMPUS

 

 

หลักสูตรแนะนำของสถาบัน

          -  General English เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาความมั่นใจในความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเน้นการพูดและการออกเสียง

(เปิดสอนตั้งแต่เรียน 2-52 สัปดาห์) โดยทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ – วันศุกร์

 

          -  English Academic Purposes (EAP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในระดับ

วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย เช่น อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท เป็นต้น เป็นแกรมที่เน้นการพัฒนา

คำศัพท์ทางวิชาการ โครงสร้างไวทยากรณ์ โดยคอร์สนี้จะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 10-30 สัปดาห์

 

          -  IELTS Preparation Program  หลักสูตรเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS โดยจะมีการเรียนการสอน

ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงบ่าย 13.15-17.30 น.

 

          -  Professional Business English เรียน 2-48 สัปดาห์ ผู้เรียนต้องมีจะต้องสอบวัดระดับทางภาษา เช่น

IELTS,TOEIC,Cambridge)อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

          -  Professional Business English เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนภาคค่ำ จะมุ่งเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารในสถานที่ทำงานรวมไปถึงการนำเสนอผลงาน การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร การรักษาความสัมพัธ์

ทางด้านธุรกิจ โดยระยะเวลาการเรียนประมาณ  8-48 สัปดาห์

 

 

ทำไมถึงต้องเรียนกับ Performance English Program

          -  Performance English มอบโอกาสการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียน

             (สิทธิเฉพาะนักเรียนPE เท่านั้น)

          -  Performance English มีเครือข่ายในรูปแบบบริษัทที่ร่วมสนธิสัญญากันมากกว่า 500 บริษัท

          -  Performance English มีการคัดสรรบุคลากร และคณาจารย์ที่มากด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะแบ่งปัน

             ประสบการณ์ดีๆแก่นักเรียนอยู่เสมอ

          -  Performance English มุ่งเน้นการจัดสัมมนาเกี่ยวกับอาชีพในทุกๆเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดย

             มุ่งเน้นให้นักเรียนของสถาบันได้มีโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเทคนิคการสมัครงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้

             มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

          -  Performance English ได้จัดให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบกรมการใช้ MS Excel ซึ่งจำเป็นต่อการ

             ปฏิบัติงานในอนาคต

 

ตารางเปรียบเทียบระดับภาษาโดยสถาบัน Performance English

 

 

ด้านที่พัก Performance English ได้จัดบริการสำหรับนักเรียนนานาชาติดังต่อไปนี้

          •  Homestay เป็นการพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

          •  Share House เป็นหอพักสำหรับนักเรียน โดยเป็นการพักรวมกับนักเรียนต่างชาติ

             ซึ่งมีเฉพาะวิทยาเขตเมืองเมลเบิร์น

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

              งวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจาก

               ได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย

 

 

                                                                 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa