Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Cass Training International College

Level 1 Unison House, 53-55 Liverpool St Sydney NSW 2000

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / Cass Training International College (CTIC) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่ออออสเตรเลีย / ศึกษาต่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่อออสเตรเลีย / เรียนต่อที่ซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

ศึกษาต่อต่างประเทศ/เรียนต่อออสเตรเลีย/เรียนภาษาที่ซีดนีย์

Cass Training International College

 

          Cass Training International College (CTIC) เป็นสถาบันภาษาที่ถูกจัดตั้งยาวนานกว่า 20 ปี โดยเริ่ม

ก่อตั้งขึ้นแห่งแรกที่เมือง Coffs Harbor Campus, Australia ในปี 1989 นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นโรงเรียน

เอกชนที่เปิดสอน ทางสาขาวิชาชีพ(Certificate, Diploma) เป็นแห่งแรกในรัฐ NSW

 

สถานที่ตั้ง Cass Training International College (CTIC)

          ปัจจุบัน CASS Sydney Campusตั้งอยู่บนถนน Liverpool st. ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองซีดนีย์ และยังใกล้กั

บสถานที่สำคัญภายในตัวเมือง อาทิเช่น QVB, Town Hall, ไชน่าทาวน์, ไทยทาวน์, โอเปล่าเฮ้าส์, ดาร์ลิงค์ฮาร์เบอร์

และศูนย์ราชการอีกหลายแห่ง  นอกจากนี้สถาบันยังมีการใช้มาตรฐานและคุณภาพที่เท่าเทียมกันทั้ง 2 สาขา

 

 

          Cass Training International College มีนักเรียนจากหลายเชื้อชาติที่สนใจมาเรียน ทำให้ Cass มีความใส่ใจ

ในการตกแต่งอาคารเรียน รวมถึงห้องเรียนโดยด้านความทันสมัย ความสะอาด สวยงาม รวมถึงบรรยากาศ ภายนอก

ที่อยู่ใกล้ ๆ Hyde Park ซึ่งเป็น Park ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ Sydney

 

 

          เมื่อพูดถึงเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนของ  Cass Training International College ต้องยอมรับเลยว่าที่นี่

มีการปรับระบบการสอนที่ดีมาก อาจาร์ยทุกท่านมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้

Cass Training International College ได้จัดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย จึงทำให้นักเรียน

ที่เดินทางมาเรียนต่อออสเตรเลียของ Cass Training International College ทุกคนได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดี

จากทางอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุกคน 

 

 

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ

General English

          สถาบันจะเปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูง (มีระดับทางภาษาตั้งแต่

Elementary, Pre Intermediate, Intermediate and Upper Intermediate)

 

English for Academic Purposes

          การเรียน EAP จะมี 2 ระดับดังนี้

          (EAP 1):  ต้องมีคะแนนการสอบทางภาษาจาก Cass Training International College

                         (ระดับ Upper Intermediate level or IELTS 5.5)

          (EAP 2): ต้องมีคะแนนการสอบทางภาษาจาก Cass Training International College

                         (ระดับ Pre-Advanced level or IELTS 6.0)

 

IELTS Preparation

          แบ่งการเรียนเป็น 2 ระดับ ดังนี้

          IELTS Preparation Level 1: IELTS 5.0 หรือ ได้รับผลภาษาจาก Cass Training International College

          IELTS Preparation Level 2: IELTS 5.5 หรือ ได้รับผลภาษาจาก Cass Training International College

                                                      Upper Intermediate level or its equivalent.

          Direct Entry Program and Pathways (การเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยนักเรียนไม่ต้องแสดง

ผลการสอบวัดระดับทางภาษา (ไอเอล / โทเฟิล) ซึ่ง Cass Training International College มีมหาวิทยาลัย

ที่ร่วมด้วยหลายแห่ง อาทิเช่น

University of Southern Queensland, Curtin University, University of New England

Victoria University, JMC Academy, ICMS, Raffles, HOLMES, AIM, KOI, SEA Institute

Academes Australia, MEGA Institute, Strathfield College

 

** สอบถามโปรโมชั่นพิเศษ และ ระบบการผ่อนจ่ายค่าเรียนได้ **

โทร. 086-3105939 / 087-5518885

 

สมัครเรียนโดยตรงได้ที่ Freedom Study :: 086-3105939 /  087-5518885

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วัน

               หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศออสเตรเลีย                          

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa