Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

EMBASSY ENGLISH MELBOURNE, AUSTRALIA

Level 8/399 Lonsdale St, Melbourne VIC 3000 Australia

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / Embassy English สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อออสเตรเลีย / ศึกษาต่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อที่เมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อต่างประเทศ/เรียนต่อออสเตรเลีย/เรียนภาษาที่ซีดนีย์/

เรียนภาษาที่บริสเบน/เรียนภาษาที่เมล์เบิร์น/เรียนภาษาที่โกล์ดโคสต์

 

 

ฟรีดอม สตัดดี้ ขอแนะนำสถาบัน Embassy CES English, AUSTRALIA

(เปิดสอน 4 วิทยาเขตในออสเตรเลีย)

          ทุกวิทยาเขต (ทุกแคมปัส) จะเลือกที่ตั้งใจกลางเมืองเพื่อให้นักเรียนสะดวก และได้รับความปลอดภัยต่อ

การเดินทาง รวมถึงการเลือกอาคารเรียนให้ใกล้กับแหล่งชุมชน ห้างร้าน จุดจอดรถสาธารณะสำคัญๆใจกลางเมือง

ของทุกแคมปัสจึงเป็นเหตุผลหลักที่สถาบันได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นแห่งแรกของการศึกษา

 

 

          Embassy CES English ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น โดยในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยว Grammar, Vocabulary, Writing,

Pronunciation, Reading, Listening และ Embassy i-Study ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนเรียนและ

พัฒนาทักษะภาษาได้เร็วขึ้น

 

แนะนำ!         EMBASSY CES :: 18 LOCATIONS WORLD WIDE

 

วิทยาเขตที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย

มี 5 วิทยาเขต EMBASSY CES - AUSTRALIA

Special Offer!  Discount 25-30+% (Only Freedom Study student!)

*  โปรโมชั่นพร้อมส่วนลดพิเศษ

          ค่าเรียนภาษา ที่ Embassy CES Sydney เรียนภาษาอังกฤษ

*  โปรโมชั่นพร้อมส่วนลดพิเศษ

          ค่าเรียนภาษา ที่ Embassy CES Melbourne เรียนภาษาอังกฤษ

*  โปรโมชั่นพร้อมส่วนลดพิเศษ

          ค่าเรียนภาษา ที่ Embassy CES Brisbane เรียนภาษาอังกฤษ

*  โปรโมชั่นพร้อมส่วนลดพิเศษ

          ค่าเรียนภาษา ที่ Embassy CES Gold Coast (Surfers Paradise) เรียนภาษาอังกฤษ

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนที่ Embassy CES ได้จัดไว้สำหรับนักเรียน อาทิเช่น

          WiFi-enabled, IT suite, Interactive whiteboards, Activities, Student lounge, Centrally located,

Media centre เป็นต้น

 

EMBASSY CES ได้จัดที่พักสำหรับนักเรียนไว้ดังนี้

          •  โฮมสเตย์แบบปกติ

          (อาหาร 3 มื้อต่อวัน และ อาหารว่าง) / Half-Board (มีอาหารมื้อเช้า และค่ำ ไม่มีอาหารมื้อเที่ยง อาหารว่างมี

เฉพาะเวลาเย็น) และ แบบมีห้องพักอย่างเดียว (ครอบครัวโฮมสเตย์ไม่จัดอาหารให้)

 

          •  แบบหอพักนักเรียน

          มีห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์แต่ ไม่จัดอาหารไว้ให้

 

          •  Hostel Service

 

          ข้อแนะนำ: นักเรียนที่มีอายุน้อยสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือโฮมสเตย์แบบ Half-Board เท่านั้น

ส่วนที่พักแบบอื่นๆ นักเรียนจะต้องมีอายุ 16  ปีหรือมากกว่า

 

          *  โฮมสเตย์แบบปกติ โฮมสเตย์แบบ Half-Board และ แบบห้องพักอย่างเดียว

          *  การพักอาศัยกับโฮมสเตย์เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม

             และชีวิตครอบครัวชาวต่างชาติ

          *  ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 20 ถึง 40 นาที บ้านเหล่านี้มีความปลอดภัย

          *  ได้รับการตรวจสอบและผ่านการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่แผนกโฮมสเตย์

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่

087-5518885 / 086-3105939

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa