Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Embassy English Auckland Campus

Embassy Study Centre Auckland 75 Karangahape Rd. Auckland Central 1010 New Zealand

Auckland , New Zealand , Oceania

เรียนภาษาที่ Auckland / Embassy English สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อนิวซีแลนด์ / ศึกษาต่อนิวซีแลนด์ / เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ / เรียนต่อที่โอ๊คแลนด์ / ศึกษาต่อที่โอ๊คแลนด์ / เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์ / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

วิทยาเขตที่เปิดสอนในประเทศนิวซีแลนด์ วิทยาเขตอ๊อคแลนด์ EMBASSY English – NEW ZAELAND

HOT!  Discount 10-35 % (Only Freedom Study student!)

โปรโมชั่นพร้อมส่วนลดพิเศษค่าเรียนภาษา ที่ Embassy English Auckland เรียนภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ENGLISH FOR BEGINNERS และ CERTIFICATE OF ENGLISH ::

          เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เพื่อพัฒนาภาษาโดยจะเปิดทุกๆ 4 สัปดาห์ และ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษทั่วไปสามารถเริ่มเรียนได้ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน

 

CERTIFICATE 8 ::

          เป็นหลักสูตรเรียนภาษาที่ได้จำกัดจำนวนนักเรียนในห้องสูงสุด 8 คน/คลาส โดยนักเรียนที่มาเรียนจะต้องมี

พื้นฐานภาษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเปิดสอนที่วิทยาเขต Boston Downtown, New York, Fort Lauderdale

USA เท่านั้น

 

LANGUAGE SEMESTER ABROAD ::

          เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระยะยาวเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเรียนต่อหรือสำหรับใช้ในการ

สอบTOEFL โดยจะกำหนดวันเริ่ม และวันจบเป็นเทอม เทอมละ 11 สัปดาห์

 

CERTIFICATE OF BUSINESS ENGLISH ::

          เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยมีระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ และ

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

TOEFL PREPERATION :: 

          หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEFL

 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES ::

          เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 10 – 40 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับผลสอบ TOEFL หลังจากผ่าน

ตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาที่ร่วมโครงการกับสถาบันได้โดย

ไม่ต้องสอบภาษาอีก

 

 

          สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนที่ Embassy English ได้จัดไว้สำหรับนักเรียน อาทิเช่น WiFi-enabled,

IT suite, Interactive whiteboards, Activities,Student lounge, Centrally located, Media centre เป็นต้น

 

EMBASSY English ได้จัดที่พักสำหรับนักเรียนไว้ดังนี้

          •  โฮมสเตย์แบบปกติ (อาหาร 3 มื้อต่อวัน และ อาหารว่าง) / Half-Board (มีอาหารมื้อเช้า และค่ำ

ไม่มีอาหารมื้อเที่ยง อาหารว่างมีเฉพาะเวลาเย็น) และ แบบมีห้องพักอย่างเดียว (ครอบครัวโฮมสเตย์ไม่จัดอาหารให้)

 

          •  แบบหอพักนักเรียน มีห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์แต่ ไม่จัดอาหารไว้ให้

 

          •  Hostel Service

 

ข้อแนะนำ: นักเรียนที่มีอายุน้อยสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือโฮมสเตย์แบบ Half-Board เท่านั้น

                ส่วนที่พักแบบอื่นๆ นักเรียนจะต้องมีอายุ 16  ปีหรือมากกว่า

                    *  โฮมสเตย์แบบปกติ โฮมสเตย์แบบ Half-Board และ แบบห้องพักอย่างเดียว

                    *  การพักอาศัยกับโฮมสเตย์เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้

                      วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัวชาวต่างชาติ

                    *  ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 20 ถึง 40 นาที บ้านเหล่านี้มีความปลอดภัย

                    *  ได้รับการตรวจสอบและผ่านการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่แผนกโฮมสเตย์

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa