Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

University of OTAGO (Bachelor Degree)

362 Leith Street,Dunedin 9016

Otago , New Zealand , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / University of OTAGO สมัครเรียนโทร.087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อนิวซีแลนด์ / ศึกษาต่อนิวซีแลนด์ / เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ / เรียนต่อที่ดะนีดิน / ศึกษาต่อที่ดะนีดิน / เรียนภาษาที่ดะนีดิน / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Diploma / Freedomstudy

Details

          หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับปริญญาด้านธุรกิจ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (โดยเน้นวิชาเอก เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พาณิชย์ /

ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

          ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในอาคารทันสมัยพร้อมสรรพด้วยความสะดวกสบายในมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ

          
มหาวิทยาลัยโอทาโก้มีนักเรียน 23,000 คนรวมถึงนักเรียนต่างชาติ 2,600 คนจาก 100 ประเทศ โดยมี

หลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ

 

คุณลักษณะพิเศษ

          -  นักเรียนจะได้รับการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ และในห้องปฏิบัติการในวิทยาเขต เพื่อให้นักเรียน รู้สึกมั่นใจ

                  และคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้พัฒนาการสื่อสารและทักษะ ในการแก้ปัญหา

                  รวมทั้งได้ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับปริญญาตรี

          -  ชั้นเรียนขนาดเล็ก: มีนักเรียน 16 คน เรียน 20-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนเพิ่มเติมได้ 20 ชั่วโมง

          -  บริการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งครูจะช่วยนักเรียน เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ และช่วยเรื่องทักษะการเรียน

          -  รับประกันที่เรียนสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีแรกหากนักเรียนต่างชาติเรียนได้ตามข้อกำหนด

          -  มีนักเรียนจาก 25 ประเทศ รวมถึงจากประเทศนิวซีแลนด์

          -  มีบริการวีซ่าออนไลน์ซึ่งช่วยต่ออายุวีซ่านักเรียนหรือเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน

          -  บัตรประจำตัวนักเรียน - ใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโอทาโก รวมถึงบริการข้อมูลต่างๆ

             ห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง บริการสุขภาพนักเรียน ชมรมและสมาคม ห้องออกกำลังกาย

             และส่วนลดในการซื้อสินค้า ความบันเทิง และการเดินทาง

             -  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งให้บริการอย่างมืออาชีพจะช่วยตอบคำถามและช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่า

             -  ตัวเลือกที่พัก - พักกับครอบครัวท้องถิ่น หรือพักในหอพัก

             -  กีฬาและกิจกรรมเข้าสังคมประจำสัปดาห์

             -  บริการรับนักเรียนที่สนามบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการ (โทรสอบถามราคาอีกครั้ง)
 

ค่าเล่าเรียน                                           >>     NZ$ 21,163.
(พาณิชย์/ศิลปะ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าเล่าเรียน                                           
(วิทยาศาสตร์ประยุกต์
/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ /                          >>     NZ$ 22,074.
วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรเชื่อมต่อ                                   >>     NZ$ 2,519.
เพื่อการศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าบริการนักเรียน                                   >>     NZ$ 720.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าประกันสุขภาพ                                   >>     NZ$ 400 - 500
และการเดินทาง                                              per year
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าที่พัก ค่าอาหาร                                  >>     NZ$ 14,000 - 15,000
และค่าใช้จ่ายอื่น                                             per year

 

วันเริ่มเรียน
 

กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน                         >>     ทุกสาขา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตุลาคม                                                 >>     ทุกสาขา ยกเว้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     มีหลักสูตรเชื่อมต่อเพื่อการศึกษา

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Freedom Study Co., Ltd.

Tel. + 66 87 551 8885 / + 66 86 310 5939
Email. info@freedomstudy.co.th
Website. www.freedomstudy.co.th

___________________________________________________________________________

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa