Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

University of OTAGO (Language Institute)

362 Leith Street,Dunedin 9016

Otago , New Zealand , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / University of OTAGO สมัครเรียนโทร.087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อนิวซีแลนด์ / ศึกษาต่อนิวซีแลนด์ / เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ / เรียนต่อที่ดะนีดิน / ศึกษาต่อที่ดะนีดิน / เรียนภาษาที่ดะนีดิน / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Diploma / Freedomstudy

Details

          มหาวิทยาลัยโอทาโก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำแห่งหนึ่ง

ของประเทศ มหาวิทยาลัยโอทาโก มีหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขามนุษย์ศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ

          ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย พร้อมสรรพด้วยความสะดวกสบายในวิทยาเขตที่มีนักศึกษากว่า 23,000

คน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 2,600 คนจาก 100 ประเทศ เมืองดะนิดิน เป็นเมืองที่ปลอดภัยและยินดีต้อนรับทุกคน

เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในนานาประเทศว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมี ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่สถานที่ฟังดนตรีและ

เต้นรำ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา เมืองดะนิดินอยู่ห่างจากเมืองควีนส์ทาวน์เพียงการ

ขับรถ 3 ชั่วโมงสำหรับการไปทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเล่นสกี การนั่งเรือเจ็ท การกระโดดบันจี้จัมพ์ หรือ

การชิมไวน์

 

หลักสูตร

          -  ภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา IELTS, TOEFL iBT, TOEIC

             หลักสูตรที่ไม่ต้องไปสอบ IELTS เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

          -  ภาษาอังกฤษสำหรับโอทาโก (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

          -  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบกลุ่ม

          -  ภาษาอังกฤษสำหรับครูและอาจารย์

 

คุณลักษณะพิเศษ

          -  แบ่งการสอนออกเป็น 5 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

          -  ใช้เวลาเรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 คาบต่อวัน วันละ 4.5 ชั่วโมง 90 นาทีต่อคาบ

          -  มีประกาศนีบัตรให้เมื่อจบหลักสูตร

          -  ห้องเรียนขนาดเล็ก - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 12 คน

          -  นักเรียนต้องมีอายุอย่างน้อย 14 ปี

          -  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสัญชาติ

          -  ครบสมบูรณ์ในด้านการเรียนและการอยู่อาศัยในดะนิดิน

          -  บัตรประจำตัวนักเรียน - ใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโอทาโก รวมถึงบริการข้อมูลต่างๆ

             ห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดบริการ 24 ชั่วโมง บริการสุขภาพนักเรียน ชมรมและสมาคม ห้องออกกำลังกาย และ

             ส่วนลดในการซื้อสินค้า ความบันเทิง และการเดินทาง

          -  มีห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ท และอีเมล์ให้บริการรวมทั้งมีอินทราเน็ทคาเฟ่สำหรับนักเรียน

          -  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งให้บริการอย่างมืออาชีพจะช่วยตอบคำถามและช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่า

             บริการวีซ่าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนหรือเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่า

             นักเรียนได้

          -  ตัวเลือกที่พัก - พักกับครอบครัวท้องถิ่นหรือพักในหอพัก

          -  กีฬาและกิจกรรมเข้าสังคมประจำสัปดาห์

          -  บริการรับนักเรียนที่สนามบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียน                                              >>     NZ$ 459.
(รวมหนังสือเรียน)                                              ต่อสัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าบริการนักเรียน                                      >>     NZ$ 250.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าจัดหาที่พักกับ                                       >>     NZ$ 250.
ครอบครัวท้องถิ่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าที่พักกับครอบครัว                                 >>     NZ$ 252.
ท้องถิ่น                                                            ต่อสัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าประกันสุขภาพ          
และการเดินทาง (ขึ้นอยู่                            >>     ไม่แน่นอน
กับระยะเวลาที่พัก)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่พัก อาหาร                                            >>     NZ$ 14,000 - 15,000
และค่าใช้จ่าย                                                   ต่อปี


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Freedom Study Co., Ltd.

Tel. + 66 87 551 8885 / + 66 86 310 5939

Email. info@freedomstudy.co.th

Website. www.freedomstudy.co.th

__________________________________________________________________________________
 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa