Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

KENT Institute of Business & Technology

70-72 Bathurst Street, Sydney NSW 2000

Sydney , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney / KENT สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อออสเตรเลีย / ศึกษาต่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อที่ซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Diploma / Freedomstudy

Details

kent-institute-of-business-and-technology-logo.png

          Kent Institute ยังได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1989 ให้ดำเนินการสอนที่มีคุณภาพแก่

นักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศออสเตรเลีย สถานที่ตั้งของสถาบัน Kent Institute ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ซิดนีย์บริเวณด้านหลังของสถานีรถไฟ Town Hall ซึ่งเป็นทางผ่านไปชมความสวยงามของอ่าว Darling Harbour ที่

มีชื่อเสียง

kentinstitute-02 Freedomstudy.jpg

          Kent Institute  มุ่งเน้นระบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพ ด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่กว่า 200 เครื่อง ในห้องปฏิบัติการพร้อมระบบเครือข่าย Hi-speed Internet นักศึกษาจะได้เรียนรู้

ผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโดยได้รับการดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้

จากทางสถาบันของเรา จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง หลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ Academic Partners

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบ Microsoft Certify, Adobe Certify และ CISCO Certify Network

 

เรียนต่อปริญญาตรีกับเรา  (Kent Institute of Business & Technology)

          Kent Institute  ได้เปิดสอนในระดับ Bachelor of Business  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักเรียนให้มี

ความสามารถอย่างมืออาชีพทางธุรกิจ  โดยมุ่งเน้นพื้นฐานความรู้ - ทักษะและความเข้าใจ ในกระบวนการการ

จัดการองค์กรภาคธุรกิจ มีความรู้และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการองค์กร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีโอกาสและทางเลือกด้านอาชีพในทางธุรกิจอย่างกว้างขวางเพื่อ

เตรียมตัวไปสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพต่อไป

 

kentinstitute-14 Freedomstudy.jpg

 

เหตุผลที่ควรเรียนเลือกเรียนกับเรา (Kent Institute of Business & Technology)

          -  ขอวีซ่าง่าย โอกาสได้วีซ่าสูง เพราะเป็นสถาบันได้รับการรับรองหลักสูตร AL1 / SVP จากสถานทูต

          -  ค่าเทอมในราคาประหยัด เมื่อเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยสถาบันอื่นๆ

          -  มีระบบการแบ่งจ่ายค่าเทอม ทั้งระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนีย์บัตร (Certificate / Diploma)

          -  มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำสถาบัน

          -  เรียนจบหลักสูตรง่ายๆ ได้วีซ่ายาว เร่งรัด

          -  ในระดับปริญญาตรี แบบ 2 ปี และ 3 ปีจบ

          -  มี Internet ให้ใช้ฟรี รวมไปถึงห้องสมุดที่ทันสมัย

          -  นักเรียนของ KENT Institute จะสะดวกสบายต่อการเดินทางไปเรียนเพราะสามารถเดินทางได้ทั้งรถ

             ประจำทางและรถไฟ สถาบันตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอาทิ Opera House, Harbor Bridge,

             Thai Town และ China Town

          -  เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ เทียบเท่ามาตรฐานในประเทศ

(สอบถามราคาค่าเรียนโทร. 086-3105939)

banner1.jpg

 

หลักสูตรที่เปิดสอน และได้รับความนิยม

          -  Bachelor of Business - (36 months)

          -  Bachelor of Business – (Accelerated 24 months)

(สอบถามราคาค่าเรียนโทร. 086-3105939)

banner6.jpg

 

หลักสูตรวิชาชีพ Vocational Course  ( แบ่งจ่ายค่าเรียนแบบ 3  เดือน )

          -  Advanced Diploma of Marketing - (9 months)

          -  Advanced Diploma of Business - (9 months)

          -  Diploma of Marketing - (9 months)

          -  Diploma of Business - (9 months)

          -  Diploma of Accounting - (12 months)

          -  Certificate IV in Marketing - (9 months)

          -  Certificate IV in Business - (9 months)

          -  Advanced Diploma of Information Technology - (29 months)

          -  Diploma of Information Technology (Multimedia) - (23 months)

          -  Diploma of Information Technology (Web Development) - (23 months)

          -  Certificate IV in Information Technology (Websites) - (12 months)

          -  Certificate III in Information Technology 6months

          -  Certificate II in Information Technology - (3 months)

 

สอบถามโปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ ได้ที่  Freedom Study

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa