Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Australian Pacific College (APC)

Ground Floor, 189 Kent Street, Sydney, NSW 2000

New South Wales , Australia , Oceania
Level 3, 123 Clarence Street, Sydney, NSW 2000
New South Wales , Australia , Oceania
Level 5, 37 York Street, Sydney, NSW 2000
New South Wales , Australia , Oceania
100 Ebley St, Bondi Junction, NSW 2022
New South Wales , Australia , Oceania
48-52 Sydney Rd, Manly, NSW 2095
New South Wales , Australia , Oceania
Level 4, 115 Queen St, Brisbane, QLD 4000
Queensland , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Sydney, Brisbane, Melbourne / Australian Pacific College (APC) สมัครเรียนโทร.087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อออสเตรเลีย / ศึกษาต่อออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อที่ซิดนีย์ / ศึกษาต่อที่ซิดนีย์ / เรียนภาษาที่ซิดนีย์ / เรียนต่อที่บริสเบน / ศึกษาต่อที่บริสเบน / เรียนภาษาที่บริสเบน / เรียนต่อที่เมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Diploma / Freedomstudy

Details

Australian Pacific College (APC)

 

          Australian Pacific College (APC)  เป็นโรงเรียนที่จดทะเบียนกับทางรัฐบาลของออสเตรเลียสำหรับคอร์ส

ภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนต่างชาติ และ NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme)

อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจ, สารสนเทศ และการท่องเที่ยว  การศึกษาของนักเรียนเป็นสิ่งที่ APC ให้

ความใส่ใจเป็นพิเศษ เราใส่ใจในคุณภาพของหลักสูตรต่าง ๆ รวมไปถึงพยายามปรับหลักสูตรให้น่าสนใจสำหรับ

นักเรียน

          APC มีทั้งหมด 6 สาขาคือ ตั้งอยู่ในกลางใจเมืองซิดนีย์ และยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่าง

Sydney Harbour’s, Bondi Junction, หาด Manly คาเฟ่ ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าอีกมากมาย

 

 

          Australian Pacific College (APC)  มุ่งเน้น คุณภาพ และ ความก้าวหน้าในด้านการศึกษา รวมถึง ใส่ใจเรื่อง

สถานที่การเรียนเป็นพิเศษ

 

สมัครเรียนได้ที่ตัวแทนโดยตรง Tel : 086-3105939 / 087-5518885

 

** จุดเด่นที่ควรเลือกเรียน APC **

 1.  ค่าเทอมถูก
   
 2.  แบ่งชำระค่าเทอมได้เป็นรายไตรมาส แบบทุกๆ 3 เดือน
   
 3.  การจัดสรรเวลาเรียนทำได้ง่าย เพราะเปิดสอนทั้งภาคเช้า และบ่าย
   
 4.  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นมีเวลาว่างสำหรับ การฝึกงานระหว่างการเรียน / ทำงานในสายวิชาชีพ

 

หลักสูตรที่ทาง Australian Pacific College (APC) เปิดสอน

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไป GENERAL ENGLISH

          สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ได้ถูกออกแบบให้นักเรียนสามารถ พูด พัง อ่าน เขียน และมีความรุ้-ความ

เข้าใจในด้านการสื่อสาร รวมถึงทักษะต่างๆของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดย APC ได้มีการลำดับขั้นตอนของ

การเรียนไว้ 6ระดับ โดยที่นักเรียนสามารถเริ่มปรับพื้นฐานการเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุด ก่อนที่จะเริ่ม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องทำข้อสอบในวันแรกที่เปิดเทอม และจากผลการสอบอาจารย์จะจัดสรรนักเรียนให้

ไปเรียนในห้องที่ตรงกับระดับภาษาของนักเรียน ดังนี้ There are six (6) levels of General English at APC:

 

          ระดับ 1   BEGINNERS                              

          ระดับ 2   ELEMENTARY                           

          ระดับ 3   PRE-INTERMEDIATE                 

          ระดับ 4   INTERMEDIATE

          ระดับ 5   UPPER INTERMEDIATE

          ระดับ 6   ADVANCED

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)

          EAP เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนที่วางแผนเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท หลักสูตรพื้นฐานทางการศึกษา เทคนิค(เช่น TAFE เทฟ) ธุรกิจ และวิทยาลัยการอาชีพนักเรียน

ที่มีการวางแผน ก่อนเริ่มต้นหลักสูตรอีเอพี นักเรียนจะถูกจัดให้สอบภาคบังคับสำหรับการสอบวัดระดับระหว่าง

การปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการศึกษาจะจัดนักเรียนไปยังชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดกับระดับภาษาอังกฤษตามผลการสอบ

ในหลักสูตรสำหรับการเรียน EAP ประกอบด้วย EAP students also participate in Option classes

 

          -  Conversation Class

          -  Media Club

          -  Writer’s Workshop

          -  IELTS Preparation

          -  TOEIC*

          -  TOEFL*

          -  Cambridge Test Preparation*

          -  EAP Study Skills

 

สมัครเรียนได้ที่ตัวแทนโดยตรง Tel : 086-3105939 / 087-5518885

 

 

มหาวิทยาลัยที่รับรองการเรียนจาก Australian Pacific College (APC)

APC List of our EAP direct entry agrements.

          APC ได้มีการจัดการเข้าเรียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยต่างๆในออสเตรเลีย เช่น UNSW มหาวิทยาลัยแม็คควอรี่

มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นซิดนีย์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแคทอลิค มหาวิทยาลัยเซนทรัลควีนสแลน และอื่นๆ อีก

มากมาย เช่นเดียวกับเทฟ (TAFE) สิ่งนี้สามารถทำให้นักเรียนที่จบหลักสูตรอีเอพีและจบตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร

สามมารถเข้ามหาวิทยาลัยและหลักสูตรของเทฟโดยไม่ต้องยื่นผลสอบไอเอลท์ สามารถหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้โดย

การติดต่อโรงเรียน contacting the college

 • Australian Pacific Travel & Tourism
   
 • Blue Mountains International Hotel Management School (Aust)
   
 • Central Queensland University
   
 • Curtin University of Technology
   
 • International College of Management, Sydney (ICMS)
   
 • Macquarie University
   
 • Raffles College of Design and Commerce
   
 • Sydney Institute of Business and Technology
   
 • TAFE NSW
   
 • University of Canberra
   
 • University of Newcastle
   
 • University of New South Wales, Foundation Year
   
 • University of South Australia
   
 • University of Southern Queensland, Sydney campus
   
 • University of Western Sydney
   
 • University of Wollongong

สมัครเรียนได้ที่ตัวแทนโดยตรง Tel : 086-3105939 / 087-5518885

 

หลักสุตร BUSINESS ENGLISH & ENGLISH FOR TOURISM & HOSPITALITY

 

          หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะทำงานในสาขาธุรกิจ รวมถึง สาขาด้านการท่องเที่ยว หรือสาขา

การโรงแรมในประเทศออสเตรเลียหรือในต่างประเทศ นักเรียนจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขา

เพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

หลักสูตร HIGH SCHOOL PREPARATION

          หลักสูตรเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อไฮสคูลมี3ระดับชั้น ก่อนการเริ่มต้นหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อไฮสคูล นักเรียนจะ

ถูกจัดให้สอบภาคบังคับสำหรับการสอบวัดระดับระหว่างการปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการศึกษาจะจัดนักเรียนไปยังชั้นเรียน

ที่เหมาะสมที่สุดกับระดับความถนัดทางภาษาอังกฤษตามผลการสอบ

          -  High School Preparation (HSP) A – Intermediate and Above

          -  High School Preparation (HSP) B – Pre-Intermediate and Above

          -  High School Preparation (HSP) C – Beginner and Elementary

 

EXAM PREPARATION

 • IELTS PREPARATION
   
 • CAMBRIDGE PREPARATION
   
 • TOEFL PREPARATION
   
 • VOCATIONAL COURSES      HOT!

 

สมัครเรียนได้ที่ตัวแทนโดยตรง Tel : 086-3105939 / 087-5518885

 

          หลักสูตรสายวิชาชีพ เปิดสอนทั้งในระดับประกาศนีย์บัตร (Certificat ) , อนุปริญญา (Diploma) และ

อนุปริญญาตรีขั้นสูง (Advance Diploma Program) / Higher Diploma Program

 

คณะที่เปิดสอน

          -  ACCOUNTING – สาขาการบัญชี

          -  BUSINESS – สาขาธุรกิจ

          -  HOSPITALITY – สาขาการโรงแรม

          -  INFORMATION TECHNOLOGY – สาขาไอทีสาระสนเทศ

          -  MANAGEMENT – สาขาการจัดการ

          -  MARKETING – สาขาการตลาด

          -  TEACHER TRAINING – สาขาครูฝึกหัด

          -  TOURISM – สาขาการท่องเที่ยว

 

ที่ตั้งแต่ละวิทยาเขตของ Australian Pacific College (APC)

          1.  APC- Sydney CBD Kent Street Campus ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับไทยทาวน์ ตลาดแพทดี้

               มาร์เก็ต และโอเปล่าเฮ้าส์ฯลฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร Ground Floor, 189 Kent Street, Sydney, NSW 2000

          2.  APC- Sydney CBD Clarence Street Campus ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับไทยทาวน์ ตลาดแพทดี้

               มาร์เก็ต และโอเปล่าเฮ้าส์ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ Level 3, 123 Clarence Street, Sydney, NSW 2000

          3.  APC- Sydney CBD York Street Campus ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับไทยทาวน์ ตลาดแพทดี้

               มาร์เก็ต และโอเปล่าเฮ้าส์ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ Level 5, 37 York Street, Sydney, NSW 2000

          4.  APC - Bondi Junction Campus Campus ตั้งอยู่ในย่านชอปปิ้งของ Bondi Junction ซึ่งอยู่

               ใกล้กับสถานีรถโดยสารประจำทาง และสถานีรถไฟ ส่วนชายหาด Bondi ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

               ก็อยู่ห่างไปอีกนิดเดียวเท่านั้น ตั้งอยู่ที่ 100 Ebley St, Bondi Junction, NSW 2022

          5.  APC – Manly Campusตั้งอยู่ใกล้กับหาด Manly เพียงไม่กี่ก้าว และเดินทางสะดวกสบายเพราะอยู่

               ใกล้กับ สถานีรถประจำทาง และท่าเรือเฟอร์รี่ ร้านค้า Manly Aquarium และแหล่งท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจ

               อีกมากมาย ตั้งอยู่ที่ 48-52 Sydney Rd, Manly, NSW 2095

          6.  APC – Brisbane Campus ตั้งอยู่ในย่าน Queen Street Mall ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกใกล้สถานี

               รถไฟ/รถเมย์และท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ Level 4, 115 Queen St, Brisbane, QLD 4000

 

เว็ปไซต์ : http://www.apc.edu.au/

สอบถามได้ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ FREEDOM STUDY

โทร. 086-3105939 / 087-5518885

www.freedomstudy.co.th  Facebook : freedomstudy

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัท

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

สมัครเรียนได้ที่ตัวแทนโดยตรง Tel : 086-3105939 / 087-5518885

Our Services

 • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
 • โทรศัพท์
 • Work@travel
 • Email
 • เวลาทำการ
 • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

 • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
 • hotcourses
 • Mondial Assistance
 • bupa