VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

Kaplan International - Portland Campus

Kaplan International Portland 323 NW 13th Ave Suite 305 Portland, OR 97209

Oregon , United States , North America

เรียนภาษาที่ Portland / Kaplan สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่ออเมริกา / ศึกษาต่ออเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อที่พอร์ทแลนด์ / ศึกษาต่อที่พอร์ทแลนด์ / เรียนภาษาที่พอร์ทแลนด์ / เรียนต่อที่โอเรกอน / ศึกษาต่อที่โอเรกอน/ เรียนภาษาที่โอเรกอน / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

เรียนต่อต่างประเทศ Portland, Oregon - อเมริกา USA

          Kaplan International Portland ตั้งอยู่ในใจกลางของเมือง โรงเรียนภาษาอังกฤษของเราในพอร์ตแลนด์เป็น

สถานที่สมบูรณ์แบบในการเรียนรู้ภาษาในขณะที่เพลิดเพลินวัฒนธรรมของชาวอเมริกันและทุกอย่างที่งดงามใน

โอเรกอนมีให้ คุณสามารถไปเที่ยวเล่นสกีสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์เมืองนี้ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม ป่าไม้และ

สกีรีสอร์ทที่มีฤดูกาลที่ยาวที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา พอร์ตแลนด์เป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นสากล ในเมืองที่มี

เพลงคึกคัก คลับและบาร์และเป็นหนึ่งเมืองที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

          Kaplan International Portland เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Year and Semester หลักสูตรเตรียม

สอบ TOEFL

 

ด้านอาคารเรียน

          Kaplan Portland Campus ได้มีการจัดห้องเรียนได้กว่า 30 ห้องเรียน สำหรับทำการเรียนการสอน แต่ละ

ห้องเรียนจะมีนักเรียนเพียง 12-15 คนต่อคลาส เป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน

ที่พักแบบหอพักนักเรียน

          Kaplan Portland มีบริหารจัดหาที่พักให้กับนักเรียนเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการซึมซับวัฒนธรรมใหม่

การได้ร่วมรับประทานอาหารกันทุกวัน ทำให้คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็น

ธรรมชาติ เราเลือกสรรที่พัก อย่างพิถีพิถัน เพื่อคุณจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการต้อนรับอย่างดี

ที่พักแบบ Apartments

          ทาง Kaplan มีห้องชุดตกแต่งสำหรับนักเรียน เป็นแบบห้องเดี่ยว รวมถึง ห้องอาบน้ำ และครัว เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่ต้องการมีความส่วนตัวในการพักอาศัย และมีชีวิตที่อิสระมากขึ้น

·         Goose Hollow Plaza

·         University Pointe

 

ที่พักแบบ HomeStay

ชนิดของห้อง: ห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือแบบรวม

          การพักกับ Homestay เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง การที่

นักเรียนได้ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวทุกวัน นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการได้ฝึกภาษาอังกฤษในสภาพ

แวดล้อมที่เป็นกันเองและเป็นธรรมชาติ โฮมสเตย์ของ Kaplan International ทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกมาอย่าง

พิถีพิถัน เพื่อให้นักเรียนได้พักอาศัยกับครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุด

สนใจสมัครเรียน หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

ที่ตั้งสถาบัน

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ    

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์

               โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน 16,000 บาท

               (จะนำไปหักออกจากค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์

               (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ)

               และขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา

               พร้อมรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa