Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

University of Washington (UW)

4333 Brooklyn Avenue NE Box 359450 Seattle, WA 98195-9450 U.S.A.

Washington , United States , North America

เรียนภาษาที่ Seattle / University of Washington สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่ออเมริกา / ศึกษาต่ออเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อที่ซีแอทเทิล / ศึกษาต่อที่ซีแอทเทิล / เรียนภาษาที่ซีแอทเทิล / เรียนต่อที่วอชิงตัน / ศึกษาต่อที่วอชิงตัน / เรียนภาษาที่วอชิงตัน / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่ออเมริกา / ศึกษาต่อประเทศอเมริกา / เรียนภาษาที่ ซีแอทเทิล รัฐวอร์ชิงตัน

(ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย) /// สมัครเรียนโทร. 087-5518885 // 086-3105939

 

 

FREEDOM STUDY ขอแนะนำ ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ

University of Washington, เมือง Seattle, USA

 

 

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนภาษาโดยสถาบัน

International and English Language Program UW!

 

          International and English Language Program UW  มีความยินดีนำเสนอหลักสูตรการเรียนภาษาใน

โปรแกรมภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐวอชิงตัน มหาวิทยาลัยของเราพยายามเป็นอย่างยิ่ง ที่จะจัดการสอน

ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพเป็นเลิศ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันทั่วโลก คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเรา

ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ UW หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนที่เลือกเรียนกับเรา นักเรียนจะ

สามารถพัฒนาทางการสื่อสาร แกรมม่า และการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนที่มีความมุ่งหวังเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง ปริญญาตรี และปริญญา

โทการเลือกเรียนกับเราจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมาก

 

 

International and English Language Program UW

ภาษาอังกฤษแบบหลักสูตรเข้มข้น (IEP)

          โปรแกรม IEP ประกอบด้วยวิชาเรียนต่างๆ ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อเตรียมนักศึกษานานาชาติให้สามารถใช้ภาษา

อังกฤษแบบอเมริกันได้อย่างเชี่ยวชาญ นักศึกษาในโปรแกรม IEP สามารถปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตน

เพื่อประโยชน์ในอาชีพการงานหรือการศึกษาขั้นต่อไปในประเทศของตน หรือเพื่อการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ในประเทศสหรัฐฯ เราจัดนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ขึ้นกับระดับทักษะในแต่ละด้าน (การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์

และการฟัง) ตามผลคะแนนที่ได้รับจากการทดสอบทักษะ

หลักสูตร IEP มีสองส่วน: ส่วนต้น (ระดับที่ 1 - 4) และส่วนปลาย (ระดับที่ 5 - 6)

          ส่วนต้น คลอบคลุมถึงวิชาหลักต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ การฟัง การอ่าน การเขียน และการเตรียมตัวเข้าสู่

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนวิชาเลือกอื่นๆ เช่น หัวข้อในการสนทนา รวมทั้งคำศัพท์ และ สำนวน

          ส่วนปลาย คลอบคลุมถึงวิชาหลักต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ และการเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตลอดจนวิชาเลือกอื่นๆ เช่น ทักษะการเขียนระดับสูง การเตรียมตัวเพื่อการสอบ TOEFL และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

 

โปรแกรมต่างๆที่ International and English Language Program UW เปิดสอน

และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

          -  โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม (IEP)

          -  โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

          -  โปรแกรมประกาศนียบัตร SIEBL

          -  โปรแกรมประกาศนียบัตร BUSIP

          -  โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มในดาวน์ทาวน์

          -  โปรแกรมภาษาอังกฤษระยะสั้น (STEP)

          -  โปรแกรมประกาศนียบัตร IBEP

                    *** ระยะเวลาเรียน : 10 สัปดาห์

                    *** ชั่วโมงต่อสัปดาห์: 20  (เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์)

Sessions :

-  Spring ( March 22 - June 03 )

-  Summer ( June 14 - Aug 19 )

-  Autumn ( Sep 22 - Dec 09 )

-  Winter ( Dec 27 - Mar 10 )

 

***  Freedom Study ยินดีช่วยเป็นผู้ประสานงานขอหนังสือตอบรับ I20 และ

ด้านการขอวีซ่าทุกขั้นตอน รวมถึง การจัดหารถรับส่ง และ ที่พัก ***

สมัครเรียนโทร 086-3105939, 087-5518885

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa