Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

NESE - The New England School of English

Harvard Square 36 John F. Kennedy Street Cambridge, MA 02138

Massachusetts , United States , North America

เรียนภาษาที่ Boston / The New England School of English(NESE) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่ออเมริกา / ศึกษาต่ออเมริกา / เรียนภาษาที่เมืองบอสตัน / เรียนต่อเมืองบอสตัน / เรียนต่อที่รัฐแมซซาชูเสส / เรียนภาษาที่รัฐแมซซาชูเสส / ศึกษาต่อแมซซาชูเสส / เรียนต่อปริญญาตรี - โท / Freedomstudy

Details

Freedom Study ขอแนะนำเรียนภาษาที่ NESE

ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด,บอสตัน

 • ทำไมต้องเป็น NESE – BOSTON ?

          NESE ตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในใจกลางฮาร์วาร์ดสแควร์ในแคมบริดจ์, บอสตัน

ย่านฮาร์วาร์ดสแควร์นี้เป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเรียนเป็นอย่างมาก ย่านนี้เป็นศูนย์รวมการศึกษา และกิจกรรม

เพื่อการศึกษาในบอสตัน NESE จัดได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่นักศึกษาจากหลายๆประเทศให้ความสนใจ

NESE อยู่ห่างจากสถานีรถไฟและสถานีรถประจำทางเพียง 100 เมตร และ 10 นาที จากใจกลางเมืองบอสตัน

NESE อยู่ห่างจาก Cape Cod แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงาม ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเล่นสกี และแหล่งแล่นเรือ

เพียงไม่ถึงสองชั่วโมง

 

 • คณาจารย์ผู้มีความสามารถ

          ด้วยความมีชื่อเสียงของ NESE ทำให้คณาจารย์ทั้งหลายที่ได้รับปริญญามาจาก มหาวิทยาลัย Harvard,

Yale, Columbia, และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกหลายแห่งอยากเข้ามาร่วมทำงานด้วย เหล่าคณาจารย์ของ

NESE มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิในการทำการสอน คณาจารย์ของ NESE ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาทำการสอนที่ NESE

นั้นต้องมีทั้งความชำนาญในการสอนและการอุทิศตนในระดับสูง

 

 • หลักสูตรที่เปิดสอน และได้รับความนิยม

          -  Intensive or Semi-Intensive

          -  TOEFL Preparation

          -  Business English

          -  Legal English

          -  University Preparation

          -  Pronunciation

          -  Computer Assisted Language Learning

          -  Vocabulary

          -  Reading & Writing

          -  Conversation & Listening

          -  Grammar & Idioms

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

 

 

 

 • สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเรียนกับ NESE - BOSTON

          -  ​NESE มีชั้นเรียนขนาดเล็ก หรือกลุ่มการเรียนเล็กๆ เพื่อให้ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียน ได้

             อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

 

          -  NESE จัดให้มีนักเรียนโดยเฉลี่ยเพียง 12 คนต่อห้องเรียน จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับ

             การเอาใจใส่จากอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

 

          -  NESE มีหลักสูตรเร่งรัด และกึ่งเร่งรัดในการเรียน (โดยจะเรียน ห้าวันต่อสัปดาห์) ซึ่งหลังจากผ่าน

             การประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นักเรียนจะได้รับการกำหนดระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง จากทั้งหมด

             สิบระดับของการฝึกภาษาและวัฒนธรรม แต่ละระดับเสนอตัวเลือกไม่ว่าจะเป็น การสอนภาษา

             แบบเร่งรัดตั้งแต่ 9:00-15:15 น. ห้าวันต่อสัปดาห์ หรือการสอนภาษา แบบกึ่งเร่งรัดตั้งแต่

             9:00-12:30 น. ห้าวันต่อสัปดาห์

 

          -  NESE เปิดสอนหลักสูตรวิชาเลือก และหลักสูตรหลังเลิกเรียน นอกเหนือจาก หลักสูตรการศึกษา

             แบบเร่งรัดแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกหลักสูตรวิชาเลือก และหลักสูตรหลังเลิกเรียนเพื่อ

             ช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรวิชาเลือก และหลักสูตรหลังเลิกเรียน

             รวมถึงการเตรียมตัวสอบ TOEFL® ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย การออกเสียง

             และการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับ Advanced ของ NESE ยังสามารถเลือก

             เรียนวิชาตามสาขาที่ตนสนใจได้ที่ Harvard Extension School และที่วิทยาลัยอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่

 

          -  NESE จัดให้มีตารางเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น โดยที่ในชั้นเรียนแบบเร่งรัด จะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์

             โดยมีเวลาเริ่มต้นที่แตกต่างกันถึง 12 ครั้งตลอดทั้งปี

 

          -  NESE เปิดสอนหลักสูตรสำหรับคนทำงาน ความยืดหยุ่นของหลักสูตรการเรียนการสอน ของ NESE

             เปิดโอกาสให้คนทำงานสามารถเลือกเรียนในชั้นเรียนใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการ ซึ่งเหมาะมากกับ

             คนทำงานที่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรเร่งรัดได้ นอกเหนือจาก

             หลักสูตรเร่งรัดแบบปกติของเราแล้ว คนทำงานยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรส่วนบุคคลและหลักสูตร

             วิชาเลือกของ NESE ได้ที่ NESE

 

          -  NESE ได้รับความสนใจมากที่สุดสำหรับหลักสูตรนี้คือ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา หลักสูตรแบบเร่งรัด

             NESE ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา ของตนอย่างรวดเร็ว

             ที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

          -  นอกเหนือจากหลักสูตรแบบเร่งรัดแล้ว NESE ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL®

การเปิดสอบ TOEFL® ในแต่ละเดือน และการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เรายังมี

บริการให้คำปรึกษาและการสอบวัดระดับสำหรับมหาวิทยาลัย มีห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยนักศึกษาวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตที่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการเข้าศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยไม่ต้องสอบ TOEFL®

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

 • บริการที่สำคัญ จาก NESE สู่นักศึกษา คือ 

         NESE ให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

          บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายของ NESE มีมากมาย ได้แก่ บริการจัดหาที่พักก่อนการเดินทาง การให้คำปรึกษา

          และการสอบวัดระดับสำหรับมหาวิทยาลัย การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ NESE การใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ต

          ของ NESE อย่างไม่จำกัด ใบรับรองผลการศึกษาและประกาศนียบัตรของ NESE และการให้คำปรึกษาจาก

          ตัวแทนผู้มีประสบการณ์ทั่วโลกของเรา

 

 • NESE มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อทัวร์และท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

          ในเมืองบอสตัน

          นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว NESE ยังได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาให้กับนักเรียน

          โดยจะพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ฟังการบรรยายของมหาวิทยาลัย โรงละคร และการแข่งขันกีฬาต่างๆ

          ในเมืองบอสตัน นอกจากนี้ยังพาไปชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัย รวมทั้ง

          บริษัทนานาชาติด้วย คุณจะทึ่งกับขนาดของปลาวาฬในระหว่างการไปดูปลาวาฬ และความสวยงาม

          ตระการตาของเรือ The Mayflower ในการเดินทางไป Plymouth Plantation (ซึ่งเป็นหนึ่งใน

          หมู่บ้านแรกๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา) คุณจะได้ไปเชียร์ทีม Boston Red Sox และทีม Boston Celtics

          และจะได้ฝึกฝนเล่นสกีที่ลานเล่นสกี Black Diamond บนเทือกเขา Mt. Sunapee's

          (หรือฝึกหัดเล่นสกีบนลานฝึกเล่น ) ในเมือง New Hampshire

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

 

 • ที่พักแบบโฮมสเตย์

  

 

          โฮมสเตย์ ที่พักแบบโฮมสเตย์กับบ้านพักชาวอเมริกันของ NESE ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา

          ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของชีวิตครอบครัวอเมริกันในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเกื้อหนุนกัน

          ที่นี่คือบ้านพักแห่งที่สองของคุณ ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณจะมอบมิตรภาพ และเป็นโอกาสอันดีเลิศ

          ให้คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน NESE คัดเลือกครอบครัวโฮมสเตย์อย่างพิถีพิถัน

          และทุกครอบครัวมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าบ้านแก่นักศึกษาต่างชาติมาเป็นเวลานาน

 

 • ที่พักแบบ หอพักนักศึกษา หรือ อพาร์ทเม้นท์

 

​    

Green Hall (Designed for Students Under the Age of 30)

------------------------------------------

   

Poppet Hall (Designed for Mid-Age Students)

------------------------------------------

   

Green Hall (Designed for Executives and Professionals)

------------------------------------------

          NESE มีหอพักสามแห่ง แห่งแรกสำหรับนักศึกษารุ่นเยาว์ แห่งที่สองสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และแห่งที่สาม

สำหรับคนทำงาน หอพักทั้งสามแห่งอยู่ห่างจาก NESE เพียง 15 นาที ทั้งในแคมบริดจ์ ใกล้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

และเอ็มไอที มีห้องพักแบบเดี่ยวหรือคู่สำหรับนักเรียน มีบริการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และทำความสะอาด รวมทั้ง

มีอาหารเช้าและอาหารค่ำให้ทุกวันของสัปดาห์

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

 

เอกสารประกอบการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ ฟรีดอม สตัดดี้

          -  พาสปอร์ต เล่มปัจจุบัน

          -  สำเนาทะเบียนบ้าน

          -  ทรานสคริป (ภาษาอังกฤษ)

          -  ผลสอบโทเฟิล (ถ้ามี)
 

          ใบสมัคร : ขอรับใบสมัครได้จากทางบริษัท ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด
 

***  Freedom Study ยินดีช่วยเป็นผู้ประสานงานขอหนังสือตอบรับ I20 และ

ด้านการขอวีซ่าทุกขั้นตอน รวมถึง การจัดหารถรับส่ง และ ที่พัก ***

สมัครเรียนโทร 086-3105939, 087-5518885

Our Services

 • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
 • โทรศัพท์
 • Work@travel
 • Email
 • เวลาทำการ
 • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

 • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
 • hotcourses
 • Mondial Assistance
 • bupa